Vårdenhetschef till mottagningen, Infektionskliniken, Universitetssjukhuset

This job posting expired and applications are no longer accepted.
Unversitetssjukhuset i Linköping Publicerat: 2021-03-16
Ort
Linköping
Anställningsform:
Heltid
Yrkesområde
Chef- och ledarskap
Sista ansökningsdag
2020/04/11
Län / område
Östergötland

Arbetsplatsbeskrivning

Infektionskliniken i Östergötland är en länsövergripande klinik med verksamhet på Universitetssjukhuset i Linköping (US) och Vrinnevisjukhuset i Norrköping (ViN) samt konsultverksamhet på Lasarettet i Motala.

Kliniken har knappt 170 medarbetare. Det bedrivs dygnetruntverksamhet på klinikens vårdavdelningar som finns både på US och ViN. Kliniken har inom slutenvården ett stort uppdrag gällande omhändertagandet av patienter med Covid-19. Öppenvårdsverksamhet finns också på både US och ViN.

På mottagningarna handläggs sjukdomar där infektionsmedicin har spetskompetens och helhetsansvar, bland dessa kan nämnas HIV, tuberkulos, hepatit, MRSA och immunbrist. Kliniken har också ett vaccinationsuppdrag som innehåller resevaccination, vaccination av riskgrupper och vaccination mot Covid-19 till utvalda patientgrupper. På US finns en högisoleringsenhet för högsmittsamma patienter samt en enhet för att övervaka svårt sjuka patienter. På ViN finns en sprututbytesverksamhet och beslut finns att öppna verksamhet även i Linköping och Motala. Inom kliniken bedrivs nationell och internationell erkänd klinisk forskning, exempelvis inom områdena antibiotikaresistens, fästingburna infektioner, tuberkulos, protesinfektioner, immunbrist, sepsis, clostridium difficile och hepatit.

Kliniken medverkar också i arbetet inom det nationella landstingsgemensamma samverkansorganet STRAMA.

Arbetsbeskrivning

Efter en översyn av chefsuppdragen inom infektionskliniken inrättas en vårdenhetschefstjänst med ansvarar för infektionsklinikens öppenvårdsverksamhet på US respektive på ViN. Uppdraget som vårdenhetschef är på 50 %, resterande tid tjänstgör du klinisk inom klinikens verksamhet i din grundprofession.

Som vårdenhetschefen på US ansvarar du för öppenvårdsverksamheten som inkluderar infektionsmottagningen och vaccinationsmottagningen samt den administrativa verksamheten. Du är närmaste chef för cirka 15 medarbetare inom professionerna sjuksköterska, undersköterska och vårdadministratör vilka har sin huvudsakliga sysselsättning inom öppenvården.

Chefsuppdraget innebär ett från verksamhetschef delegerat ansvar att utifrån resultat, kvalitet och patientsäkerhet utveckla och förvalta processerna inom klinikens öppenvård samt verka för jämlik vård i länet. Tjänsten innefattar ett nära samarbete mellan öppenvårdsverksamheterna i de båda städerna och sker i nära samverkan med de andra vårdenhetscheferna, läkarchef, verksamhetschef och medicinskt ledningsansvariga. Som vårdenhetschef är du en del i klinikens ledningsgrupp. Eftersom vårdenhetschefstjänsten är nyinrättad finns möjlighet att tillsammans med övriga chefer utveckla och forma uppdraget. Ditt ledarskap utövas nära verksamheten genom en kontinuerlig dialog med medarbetarna kring patient- och arbetsmiljöfrågor.

Anställning och information
Uppdraget som vårdenhetschef är ett tidsbegränsat chefsförordnande. Du har en tillsvidareanställning i Region Östergötland inom din grundprofession.

Kvalifikationer

Utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som trivs i rollen att leda och utveckla verksamhet inom hälso- och sjukvård. Du har vårdrelaterad utbildning och/eller erfarenhet av arbete inom vårdande verksamhet, gärna inom öppenvård. Vi vill att du har intresse för utveckling och vård som baseras på evidens. Erfarenhet av kvalitéts- och utvecklingsarbete är en fördel. Det är meriterande om du har tidigare ledarerfarenhet samt genomgått någon form av ledarutvecklingsprogram.

Personliga egenskaper
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. Du har god samarbetsförmåga samt förmåga att leda, skapa engagemang och delaktighet i arbetsgruppen. I ditt ledarskap sätter du upp mål, tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat samt har en god förmåga att organisera, strukturera och strategiskt långsiktigt driva verksamheten.

Kontakt

Verksamhetschef Infektionskliniken i Östergötland
Carola Skogwik
010-104 32 87
carola.skogwik@regionostergotland.se

Facklig företrädare

Vision
Rose-Marie Malmén
rose-marie.malmen@regionostergotland.se

Kommunal
Monica Ringman
monica.ringman@regionostergotland.se

Vårdförbundet
Ramona Fust
ramona.fust@regionostergotland.se

Läkarföreningen
Kajsa Glimåker
kajsa.glimaker @regionostergotland.se

Övrig information

Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in ansökan så snart som möjligt.Relaterade jobb

Jobb och plats
Publicerad
Jobba som sjuksköterska hos oss på akuten!   Västra Götalands län Ny
2021-05-11
2021-05-11
Ambulanssjuksköterska Ljusdal/Delsbo   Gävleborgs län Ny
2021-05-11