Specialistsjuksköterska med möjlighet till doktorandstudier

This job posting expired and applications are no longer accepted.
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Publicerat: 2020-12-08
Ort
Västra Götalands län
Anställningsform:
Heltid
Yrkesområde
Psykiatri
Antal tjänster
2
Sista ansökningsdag
2021/02/28
Län / område
Västra Götaland

Arbetsbeskrivning

Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till nationell högspecialiserad vård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har – Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.

Beskrivning

Rättspsykiatrin är en unik verksamhet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset med uppdrag att ge individuellt anpassad psykiatrisk vård och rehabilitering till patienter som dömts att överlämnas till vård.

Verksamheten disponerar slutenvårdslokaler med förhöjd säkerhetsnivå och vårdar också patienter frihetsberövade enligt annan lagstiftning i samband med att de har behov av akut psykiatrisk specialistvård.

Vår målgrupp på rättspsykiatrin består av patienter med omfattande psykiatrisk problematik framförallt på grund av psykossjukdom, samsjuklighet med ADHD, autismspektrumstörning, intellektuella funktionsnedsättningar och/eller missbruk.

Rättspsykiatrin har ett samhällsskyddsansvar, där målet för verksamheten är att patienterna ska klara ett liv ute i samhället utan att återfalla i brott på grund av psykisk ohälsa.

Vad kan vi erbjuda dig som söker?

Vi erbjuder dig möjligheten att kombinera kliniskt arbete 50 procent som specialistsjuksköterska och bedriva doktorandstudier 50 procent. Här finns en unik möjlighet att bedriva forskning för att utveckla rättspsykiatrisk omvårdnad. Du kommer att parallellt med doktorandstudierna arbeta kliniskt i en modern och terapeutisk miljö utformad för att bedriva personcentrerad vård. Det kliniska arbetet som specialistsjuksköterska är förlagt till Rågården Rättspsykiatri Sahlgrenska Universitetssjukhuset som erbjuder ett stimulerande och utvecklande arbete samt kontinuerlig fortbildning enligt lokala målsättningar.

Du erbjuds även tillgång till verksamhetens rehabiliteringsfaciliteter, såsom gym och bassäng för eget bruk. Genom fungerande rutiner, dynamisk säkerhet, delaktighet och kompetenta medarbetare skapar vi tillsammans en god och trygg arbetsmiljö!

Arbetsuppgifter

Som sjuksköterska hos oss arbetar du långsiktigt med individanpassad vård, och som omvårdnadsansvarig följer du patienten genom hela rehabiliteringsprocessen. Du är en del av patientens team bestående av olika yrkeskategorier som alla bidrar med sin kompetens. Som sjuksköterska har du ansvaret för det dagliga arbetet och som arbetsledare har du en viktig roll i planering och samordning kring patientens omvårdnadsplan.

Doktorandstudierna bedrivs inom ramen för en doktorandanställning förlagd till institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet. Forskarutbildning i vårdvetenskap motsvarar studier om sammanlagt 240 högskolepoäng. Utbildningen bedrivs på heltid (fyra år, eller deltid minst 50 procent) och ska leda till doktorsexamen. Utbildningen består i att genomföra vetenskapliga studier och kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en sammanläggningsavhandling motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska Akademin se: https://medarbetarportalen.gu.se/doktorand?skipSSOCheck=true

Du kommer att bedriva ditt doktorandprojekt i nära samarbete med forskare på CELAM: Centrum för etik, lag och mental hälsa. CELAM bedriver forskning med en tvärvetenskaplig referensram om allvarlig psykisk störning och moraliskt och straffrättsligt ansvar (https://www.gu.se/en/celam). Ditt doktorandprojekt kommer att belysa frågeställningar av betydelse för patienters återhämning ur ett omvårdnadsperspektiv och omfattar fysisk hälsa såväl som psykisk hälsa.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad specialistsjuksköterska inom psykiatri alternativt har 240 högskolepoäng, varav minst  60 högskolepoäng på avancerad nivå. Du har god förmåga att kommunicera på svenska och engelska, både i tal och skrift. Vi har krav på godkänt resultat i engelska B/6.

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå, samt de kriterier som beskrivs gällande specialistsjukskötersketjänsten. Vid bedömningen för doktorandstudier fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende

- specifika kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet och närliggande forskningsområden
- dokumenterad kunskap om vetenskaplig analys och presentation styrkt genom uppsats, examensarbete, vetenskapliga publikationer eller liknande
- god förmåga att kommunicera både i skrift och verbalt gällande forskningsområdets ämnen.

Som person är du lugn, trygg och genuint intresserad av forskning och rehabilitering. Du har förmåga att lyssna, förstå, sätta gränser och motivera. Du är ansvarstagande, strukturerad, flexibel och arbetar på ett lösningsfokuserat sätt.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Ansökan

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att  den är oss tillhanda senast 28 februari. Ansökan ska skickas in i pdf-format och är komplett bestående av

- personligt brev
- CV
- bevis om examen på avancerad nivå eller fullgjorda kurser
- bevis om slutförd kurs i Engelska 6 eller motsvarande (gymnasiebetyg eller motsvarande).

Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.  

Varmt välkommen med din ansökan!

Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.

Ansökan
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.