Skolsköterska till Nyköpings grundsärskola 1-9 och Kiladalens Södra skola

This job posting expired and applications are no longer accepted.
Nyköpings kommun Publicerat: 2020-11-23
Ort
Södermanlands län
Anställningsform:
Heltid
Yrkesområde
Skolhälsovård
Antal tjänster
1
Sista ansökningsdag
2020/12/07
Län / område
Södermanland

Arbetsbeskrivning

I Nyköping tror vi på utbildning som ger både goda resultat och stärker de värden som skapar ett hållbart samhälle. Vi ser förskolan, skolan och våra arenor för kultur och bildning som några av de viktigaste platserna för att skapa förutsättningar för demokrati och möten utifrån allas olikheter. Division Barn Utbildning Kultur ansvarar för 36 förskolor, två förskolebussar, 16 grundskolor inklusive särskola, Nyköpings gymnasium, Campus Nyköping samt Stadsbiblioteket och barnkultur.

Nyköpings grundsärskola omfattar åk 1-9 och har inriktning träningsskola/ämnesområden. Vi har verksamhet på två enheter idag, åk 1-6 på Långsätterskolan och åk 7-9 på Nyköpings högstadium/Alpha. På Långsätter har vi också fritidshemsverksamhet. Hela verksamheten omfattar ca 45 elever. I verksamheten arbetar både speciallärare, elevassistenter, fritidshemspersonal, elevhälsoteam med rektor, bitr rektor, kurator/SYV, logoped, specialpedagog och skolsköterska!

Kiladalens rektorsområde har två skolenheter, norra och södra med elever från förskoleklass till åk 6. Det är ca. 480 elever i området. Sammanlagt är vi ca 90 personer som jobbar inom skolområdet. Vi arbetar aktivt med elevhälsan och du blir en viktig lagspelare i det arbetet. Biträdande rektor, specialpedagog, skolkurator och skolsköterska finns på båda enheterna.

ARBETSUPPGIFTER
Skolsköterskans uppdrag är att i samverkan med skolledning och övrig elevhälsopersonal utifrån sin medicinska kompetens skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande. Tillsammans med skolläkaren och i samråd med skolledningen ansvarar du för organisationen av elevhälsans medicinska insatser enligt gällande råd och anvisningar. Arbetet innebär samverkan med elever, föräldrar, skolans personal samt organisationer och myndigheter utanför skolan. Du är också en viktig del i det främjande och förebyggande arbetet för elevernas hälsa, utveckling och lärande.

I skolsköterskans uppdrag ingår att följa elevernas utveckling mot kunskapsmålen, arbeta hälsofrämjande, förebyggande, genomföra vaccinationsprogram, organisera skolläkarmottagning, följa basprogrammet samt utföra enklare sjukvårdsinsatser.

Du är intresserad av att arbeta såväl med förebyggande hälsoarbete som att sköta de övrigt förekommande arbetsuppgifterna för en väl fungerande medicinsk elevhälsa. Du har en vilja att vidareutveckla ett modernt skolsköterskeuppdrag tillsammans med elevhälsoteamet, pedagogerna och övriga kollegor i Nyköping kommuns medicinska elevhälsa. Elevhälsoteamet arbetar tillsammans för elevernas bästa. Därför är det viktigt att du är flexibel samt intresserad av nära samarbete med kollegor och att arbeta i team.

Tjänsten innebär samverkan med elever, föräldrar, skolans personal samt organisationer och myndigheter utanför skolan. Vi behöver dig som är trygg och har en personlig mognad. Du har god samarbetsförmåga och delar gärna med dig av egna kunskaper och erfarenheter samt är öppen för att lära dig av andra. Du tar initiativ till att utveckla din egen kompetens för att också utveckla verksamheten. Du har empati i mötet med andra människor och har ett genuint intresse för att arbeta inom yrket. Du behöver kunna anpassa din kommunikation efter den elev du möter och du behöver ha hög relationell kompetens.

Du får regelbundet möjlighet att delta i nätverksträffar med skolsköterskor och skolläkare samt att vi nu utvecklar vårt arbete i det egna EHT genom att delta i fortbildning/kompetensutveckling.

KVALIFIKATIONER
Du är legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning inom Hälso och sjukvård för barn och ungdom. Alternativt distriktssköterska har läst skolsköterskeprogrammet. Folkhälsovetenskaplig kompetens är meriterande.

Nyköpings kommuns skolsköterskor journalför i PMO och bör kunna arbeta i grundläggande dataprogram och ha erfarenhet av datajournaler. Vi ser gärna att du har erfarenhet från liknande arbete eller annat arbete inom sjukvård riktat till barn och ungdomar.

För att lyckas i uppdraget måste kunna arbeta på ett mycket elev anpassat sätt. Detta då du i det ena uppdraget kommer att möta elever med if (intellektuell funktionsnedsättning), varför du också måste vara intresserad av att lära dig alternativa sätt att kommunicera (TAKK/AKK).

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Körkort krävs för tjänsten.

ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande
kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en
spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg -
Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver,
både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med
många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets
viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera
dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda
människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Relaterade jobb