Skolsköterska till Edvardslundsskolan

This job posting expired and applications are no longer accepted.
Eskilstuna kommun Publicerat: 2020-11-27
Ort
Södermanlands län
Anställningsform:
Heltid
Yrkesområde
Skolhälsovård
Antal tjänster
1
Sista ansökningsdag
2020/12/17
Län / område
Södermanland

Arbetsbeskrivning

Är barn och ungdomars hälsa ditt specialområde? Vill du möta dem i ett forum där de befinner sig dagligen? Vi söker dig som skolsköterska till oss på Edvardslundsskolan!

Edvardslundsskolan är en av kommunens grundskolor med geografisk placering i Torshälla, en stad strax utanför Eskilstuna. I nära anknytning finns grönområden och en inbjudande utemiljö. På skolan är vi 70 vuxna som arbetar med våra 510 elever på låg- och mellanstadiet. Våra elever är indelade enparallelligt, men eleverna på lågstadiet är indelade i spår som består av en klass per årskurs. Det möjliggör en anpassad indelning som gynnar eleverna och skapar möten mellan åldrar.

Nu söker vi dig som skolsköterska till vårt härliga elevhälsoteam på skolan då vi står inför en pensionsavgång. Susanne som arbetar som rektor på skolan berättar om det förebyggande arbetet elevhälsoteamet driver: "Vi arbetar mycket ute i klasserna utifrån elevernas behov, med stort fokus på trygghet och trivsel. Vi har även tillgång till stödfunktioner som Team förebygg (en del av socialtjänsten) involverad i elevhälsan, en likabehandlingsgrupp och flera resurser på skolan". Vidare berättar Susanne att skolan "framåt kommer att ingå i programmet Agera Tillsammans, en version av MPF för yngre elever, samt har en målsättning att delta i IFO:s utbildning Skola för lärande och psykisk hälsa".

Låter Edvardslundsskolans arbete intressant? Läs gärna mer om skolskötersketjänsten och skolkuratorns beskrivning av elevhälsoarbetet nedan.

ARBETSUPPGIFTER
Som skolsköterska utgör ditt ansvarsområde den medicinska insatsen inom skolans elevhälsa. Det berör ämnen som kost, sömn, sex och samlevnad, rörelse, pubertet, HBTQ, hälsovanor m.fl. Du ansvarar för hälsosamtal och vaccination av våra elever och får stöd av ytterligare en skolsköterska vid vaccination. Du ingår i vårt elevhälsoteam som förutom din funktion består av skolkurator, speciallärare, specialpedagog, biträdande rektor samt en representant från Team förebygg. På skolan har du ett eget stort, ljust rum bredvid skolkurator Marita, med komplett utrustning och vilorum i anknytning.

I rollen ingår du i samarbeten på skolan. Kurator Marita som arbetat på skolan i tio år berättar hur "skolkuratorn och skolsköterskan har ett nära samarbete och besöker klasser tillsammans. Vi är en mellanstor skola vilket underlättar för nära samarbeten, det speglas i vårt enade arbetssätt vi har i elevhälsoteamet. I teamet delar vi ett elevfokus, är duktiga på att se elevbehovet och vi har hittat ett flexibelt sätt att arbeta". Vidare berättar Marita om hur personalen på skolan besitter mycket kunskap om barns olika behov och funktionsnedsättningar/-variationer. "Vi är en stabil personalgrupp!".

Utöver interna samarbeten ingår skolan även i ett SSPF-nätverk (skola, socialtjänst, polis, Ung Fritid) tillsammans med närliggande Gökstensskolan. "Vi kommer att starta en operativ grupp på skolan som driver arbetet med SSPF lokalt", berättar rektor Susanne. Skolan har även stöd av familjevägledare från Torshällas familjecentral som tillsammans med Team förebygg är duktiga på att fånga upp vårdnadshavare som behöver lite extra stöd.

Liksom alla våra skolsköterskor inom Eskilstuna kommun ingår du i en central skolsköterskegrupp som samordnas av Susanna Lind (chef inom centrala elevhälsan) och bistår dig med kunskapsutbyten och fortbildning.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med sjuksköterskeutbildning med vidareutbildning som skolsköterska, hälso- och sjukvård för barn/ungdom eller öppen hälso- och sjukvård. Meriterande för tjänsten är om du har erfarenhet av hälsoarbete mot barn/ungdomar samt erfarenhet av samverkan med övriga funktioner runt barnet/ungdomen. Vi journalför i ProReNata och ser därför att du har goda kunskaper i skrift, gärna erfarenhet av journalföring.

Vi lägger även stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som skolsköterska efterfrågar vi din förmåga att självständigt driva den medicinska insatsen, men även är drivande i elevhälsorelaterade frågor i elevhälsoteamet. Du har förmågan att se barns behov ur olika perspektiv och har ett normkritiskt förhållningssätt. Eftersom att du arbetar utifrån skolsköterskans årshjul ser vi även att du har förmågan att planera och följa upp ditt arbete.

Har du frågor om tjänsten eller vill veta mer om vårt elevhälsoarbete? Varmt välkommen att höra av dig!