Skolsköterska till Burlövs centrala elevhälsa

Burlövs kommun, Centrala elevhälsan Publicerat: 2019-11-05
Ort
Burlöv
Anställningsform:
Heltid
Yrkesområde
Barnsjukvård/Barnhälsovård
Sista ansökningsdag
2019/11/28
Län / område
Skåne län

Arbetsbeskrivning

Burlövs kommun - den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur.
Här skapar vi värde för våra medborgare i en kommun i tillväxt.

Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?

I Burlövs kommun arbetar vi alla utifrån en värdegrund där vi ger ett gott bemötande till varandra och de personer som vi möter i vårt arbete. Vi möter varandra på ett likvärdigt sätt som präglas av respekt, vänlighet och förståelse för varandras olikheter. Vi ger en god service till våra medborgare på ett professionellt sätt, där dialogen lägger grunden till förbättringar i våra verksamheter och vårt arbete.

Vårt uppdrag är att ge service till kommunens invånare och göra det med hög kvalitet.

Elevhälsan är till för alla barn och elever som går i kommunens skolor.
Syftet med att ha en samlad elevhälsa är att på ett organiserat sätt, från det lilla barnet och uppåt genom förskole- och skolåren, kunna arbeta förebyggande och hälsofrämjande vilket främjar barns och elevers lärande, utveckling och hälsa. Ett nära samarbete med barnets och elevens vårdnadshavare är en viktig del i arbetet.

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala, och specialpedagogiska insatser samt pedagoger på Samovarens öppna förskola som ingår i kommunens familjecentral.
Skolsköterskorna har en central anställning i elevhälsan med placering på någon eller några av våra skolenheter.

ARBETSUPPGIFTER
Nu finns möjlighet till en spännande tjänst för dig som vill arbeta i en organisation med korta beslutsvägar. Du har tillsammans med dina kolleger goda möjligheter att utveckla skolsköterskans roll och arbetssätt samt samverka med andra professioner inom elevhälsa och pedagoger på våra skolor.

Du arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande med hälsosamtal, riktade hälsokontroller, vaccinationer enligt Socialstyrelsens riktlinjer, lagar och förordningar samt övriga styrdokument för skolverksamheten.

För att du ska trivas som skolsköterska hos oss krävs att du trivs med att självständigt lägga upp och planera ditt arbete.

Skolsköterskorna träffas regelbundet för att skapa samhörighet och stärka professionen. Skolsköterskegruppen tar aktivt ansvar tillsammans med medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA) och verksamhetschef för elevhälsan för att utveckla arbetssätt, processer och rutiner.

Uppdraget innebär dokumentation i nätbaserad elevhälsojournal, PMO.

Tjänsten på 100 % är placerad på Vårboskolan åk 79 i Arlöv som har ca 290 elever samt på kommunens mottagningsenhet för nyanlända som ligger på samma skola. Fördelningen mellan dessa verksamheter är inte fast utan styrs av behov och båda verksamheterna har samma skolledare.

KVALIFIKATIONER
Du är leg sjuksköterska med vidareutbildning inom barn och ungdom, öppen hälso- och sjukvård eller skolsköterskeutbildning.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.

Körkort och tillgång till bil är inget krav men kan underlätta för tjänsten.

ÖVRIGT
Burlövs kommun ser mångfald som en styrka i vårt gemensamma uppdrag.

Vi erbjuder utvecklingsorienterade arbetsplatser som kännetecknas av trivsel och arbetsglädje. Våra medarbetare är engagerade och i högsta grad delaktiga i att steg för steg realisera kommunens mål och uppdrag utifrån vår värdegrund.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

För att kunna erbjudas tjänst som skolsköterska krävs uppvisande av utdrag ur belastningsregister.

Om du är intresserad av att veta mer om vad arbetet som skolsköterska innebär kan du läsa mer på följande länk.
http://www.skolskoterskor.se/wp/wp-content/uploads/2013/02/Kompetensbeskrivning-legitimerad-sjuksk%C3%B6terska-med-speci.pdf

Kontakt

kontakt saknas
kontakt saknasRelaterade jobb