Skolsköterska till Årbyskolan

This job posting expired and applications are no longer accepted.
Eskilstuna kommun Publicerat: 2020-11-30
Ort
Södermanlands län
Anställningsform:
Heltid
Yrkesområde
Skolhälsovård
Antal tjänster
1
Sista ansökningsdag
2020/12/14
Län / område
Södermanland

Arbetsbeskrivning

Vi på Årbyskolan är en av Eskilstunas grundskolor och ligger placerad i anslutning till det trivsamma villaområdet Röksta. På skolan har vi 750 elever och 130 personal fördelat på årskurs F-9, och ett 50-tal elever på grundsärskolan. På Årbyskolan har vi stort fokus på estetik då vi erbjuder våra elever inriktningarna teater, dans, musik och bild och därför främjar vi elevernas förutsättningar till skapande och rörelse. För de elever som inte redan hittat sin inriktning har vi eftermiddagsaktiviteter, vilket inspirerar eleverna till olika aktiviteter och även stärker elevgruppen.

Årbyskolans biträdande rektor Cornelia berättar om skolans satsningar som stärker elevhälsan: "Vi sammanställer varje år elevenkäter där vi får in viktig information om elevernas upplevelse av bland annat tryggheten på skolan. Hur vi arbetar med elevhälsa anpassas utifrån behovet i klasserna och vårt elevhälsoteam gör detta möjligt". Vi på Årbyskolan deltar i och arbetar med:

• SSPF samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och Ung fritid
• Team förebygg representanter från socialtjänsten som arbetar uppsökande mot elever och vårdnadshavare
• Ronjabollen mötesforum och delaktighet för unga tjejer
• MVP och Agera tillsammans våldspreventivt arbete som stärker gemenskap i elevgruppen
• Språkutvecklande arbete - bidrar till demokrati och elevinflytande
• Inga mobiltelefoner under skoldagen bidrar till studiero och förebygger mobbing

ARBETSUPPGIFTER
Som skolsköterska utgör ditt ansvarsområde den medicinska insatsen inom skolans elevhälsa. Det berör ämnen som kost, sömn, sex och samlevnad, rörelse, pubertet/genus, hälsovanor m.fl. Du ansvarar för hälsosamtal och vaccination av våra elever och får stöd av ytterligare en skolsköterska vid vaccination. Du ingår i vårt elevhälsoteam som förutom din funktion består av en till skolsköterska, två skolkuratorer, speciallärare, specialpedagog, SYV, intendent, Team förebygg och skolledning. Vår grundsärskola sitter ihop med skolan men har en egen elevhälsa. Som skolsköterska utgör ditt arbete inom grundsärskolan ca 10 %.

Hur beskriver elevhälsan sitt och skolsköterskans arbete?
Jenny som är inne på sitt femte år som skolkurator på skolan berättar hur "vi i elevhälsan har en bred kompetens och kompletterar varandra med olika synsätt. Jag upplever att våra frågor prioriterats av ledningen och att jag har stor frihet att utforma arbetet utifrån min kompetens". Som skolsköterska har man exempelvis möjligheten att få arbeta förebyggande tillsammans med skolkuratorn ute i klasser och med elevgrupper. Jenny beskriver vidare att "vi i personalen är öppna för olikheter och har ett tolerant förhållningssätt". "Vi har personal på skolan som arbetat hela 47 år här och verkligen brinner för eleverna!", berättar biträdande rektor Cornelia.

Introduktionen för dig som skolsköterska sköts av vår intendent, men även av kommunens centrala elevhälsa där du får intro av en erfaren skolsköterska. Du blir även introducerad i vårt journalsystem. Som skolsköterska ingår du i en central skolsköterskegrupp som samordnas av kommunens centrala elevhälsa, vilken bistår dig med kunskapsutbyten och fortbildning.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med sjuksköterskeutbildning med vidareutbildning som skolsköterska, hälso- och sjukvård för barn/ungdom eller öppen hälso- och sjukvård. Meriterande för tjänsten är om du har erfarenhet av hälsoarbete mot barn/ungdomar samt erfarenhet av samverkan med övriga funktioner runt barnet/ungdomen. Vi journalför i ProReNata och ser därför att du har goda kunskaper i skrift, gärna erfarenhet av journalföring.

Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och påverkar dina förutsättningar i arbetet. Som person ser vi att du är öppen för vårt nära samarbete med personalen på skolan, lärare som elevhälsoteam. Du är även öppen för att arbeta uppsökande mot våra elever. I elevhälsan ser vi att du är ansvarstagande och kan driva frågor tillsammans med kollegorna, du är du aktiv och hittar anpassningar/lösningar på tillvägagångssätt i elevärenden. På så sätt bidrar du till vårt tvärprofessionella arbetssätt!

Vill du veta mer om Årbyskolan eller hur vi arbetar med elevhälsa? Då är du är välkommen att höra av dig så berättar vi mer. Vi ser fram emot att läsa din ansökan!

ÖVRIGT
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den ligger till grund för vårt urval. Om du lämnar in ansökan på annat sätt är det viktigt att du anger annonsens referensnummer. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D.

Alla medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen behöver visa upp registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister i samband med anställning.