Skolsköterska till Änglandaskolan

This job posting expired and applications are no longer accepted.
Örebro kommun Publicerat: 2020-11-27
Ort
Örebro län
Anställningsform:
Heltid
Yrkesområde
Skolhälsovård
Antal tjänster
1
Sista ansökningsdag
2020/12/11
Län / område
Örebro

Arbetsbeskrivning

Vill du jobba som skolsköterska hos oss? Vi på Änglandaskolan söker nu en engagerad och kommunikativ skolsköterska som vill jobba nära barnen och i ett nära samarbete med elevhälsan och övrig personal på skolan. Sök till oss idag!

Om tjänsten
Som skolsköterska ingår du i ett tvärprofessionellt elevhälsoteam där du tillsammans med skolläkare representerar elevhälsans medicinska insats (EMI). Du arbetar förebyggande och främjande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål i ett nära samarbete med elevhälsan och övrig personal på skolan. Du arbetar bland annat med hälsobesök och hälsosamtal samt vaccinationer genom det årshjul som reglerar skolsköterskors uppdrag. Du kommer arbeta utforskande och med ett uppsökande arbetssätt för att få god kontakt med elever, vårdnadshavare och lärare. Som skolsköterska tillhandahåller du ett mentorsprogram som nyanställd och ingår i ett nätverk med flera skolsköterskor. Elevhälsans medicinska enhet (EME) står för kompetensutveckling för skolsköterskan och upprättar rutiner i Ledningssystem/Metodbok.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• arbeta förebyggande och hälsofrämjande
• arbeta utifrån hälso- och sjukvårdens lagstiftning
• ansvara för dokumentation enligt hälso- och sjukvårdens lagstiftning
• erbjuda vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet för barn
• erbjuda hälsobesök till elever i specifika årskurser
• ansvara för bedömningar av elevers behov av ytterligare hälsoinsatser
• informera och ge medicinsk rådgivning i dialog med elever och vårdnadshavare
• bidra med medicinsk och folkhälsovetenskaplig kompetens i barn- och elevhälsoarbetet
• tillsammans med skolledning, elevhälsoteam och skolans övriga personal arbeta för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för eleverna samt för att elevernas utveckling mot utbildningsmål ska stödjas

Kompetenskrav

• legitimerad sjuksköterska samt specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska eller barn och ungdom

För att passa som skolsköterska är du stabil, trygg och har självinsikt. Du arbetar mycket väl med andra människor och kan relatera dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du kan också sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor. Du tar ansvar för din uppgift planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Vidare har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande

• erfarenhet av arbete som skolsköterska
• erfarenhet av arbete i digitala journalsystem såsom Prorenata Journal

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: februari 2021

Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen
Änglandaskolan är en nybyggd F-6 skola som startade upp verksamheten höstterminen 2018, med plats för 525 elever. Skolan utgör ett landmärke i den framväxande stadsdelen Södra Ladugårdsängen. Skolan är byggd med sju hemvister, en för varje årskurs.

På Änglandaskolan arbetar vi efter devisen Tillsammans lär vi för livet. Det betyder att vi utgår ifrån att både elever och personal befinner sig i ett livslångt lärande där vi ständigt lär av varandra genom samtal och reflektion. Vi ser olikheter som en tillgång och arbetar för att skapa en inkluderande lärmiljö för alla elever.

Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Intervjuer kommer att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 11 december. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.

Välkommen med din ansökan!