Sjuksköterskor till medicinavdelningar i Malmö

This job posting expired and applications are no longer accepted.
REGION SKÅNE Publicerat: 2020-11-05
Ort
Skåne län
Anställningsform:
Heltid
Yrkesområde
Medicin
Antal tjänster
3
Sista ansökningsdag
2020/12/13
Län / område
Skåne

Arbetsbeskrivning

Gör skillnad. Varje dag.

Den internmedicinska slutenvården i Malmö bedrivs inom verksamhetsområde (VO) akutsjukvård och internmedicin som en verksamhet gemensamt med Skånes universitetssjukhus (Sus) Lund. Malmö har fyra vårdavdelningar (avdelning 1, 2, 3 och 4) där verksamhetens tyngdpunkt är internmedicin. Vi har också en avdelningsnära hjärtsviktsmottagning. Vi planerar även att starta dagvårdsplatser inom verksamheten.

Hos oss arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och läkare i team tillsammans med arbetsterapeut och fysioterapeut. Teamarbetet mellan undersköterska och sjuksköterska i det dagliga omvårdnadsarbetet är grunden i verksamhetens vardagliga arbete, men det är det täta samarbetet med samtliga yrkesprofessioner som är avgörande för patienten.

Medicinavdelning 2, 3 och 4 vårdar främst multisjuka, med blandade svikt- och sjukdomstillstånd inom internmedicin.

På medicinavdelning 1, hospitalistavdelning, tar vi även hand om patienter som traditionellt har tillhört andra verksamheter, som exempelvis kirurgi eller ortopedi. Verksamheten bygger delvis på personal från de andra medicinavdelningarna, genom utbildningsrotation.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu nya medarbetare till våra fyra medicinavdelningar som vill delta i vår gemenskap, vara aktiv i sin egen kompetensutveckling, bidra till avdelningens vidareutveckling samt våra patienters välmående.

Som sjuksköterska ansvarar du för basal- och medicinsk omvårdnad, riskbedömning och förebyggande åtgärder. Patienterna kommer främst från akutmottagningen och akutvårdsavdelningen (Ava). Diagnoser som hjärtsvikt, kronisk obstruktiv lungsjukdom (Kol), anemier, infektioner och diabetes är vanligt förekommande. Vi tar hand om alla diagnoser inom den internmedicinska familjen. I arbetet kommer du ha mycket fokus på omvårdnad, riskbedömning och förebyggande åtgärder.

För dig som har ett pedagogiskt intresse finns stora möjligheter att utvecklas som handledare på avdelningarna, eller på vår kliniska utbildningsavdelning (KUA) på medicinavdelning 2.

Vårt arbetsklimat präglas av att vi hjälper varandra över gränserna mellan vårdlagen och lägger stor vikt vid god planering och tydliga rutiner. Vi har ett starkt teamarbete med gemensamma beslut där du får utrymme att vara med och bygga upp en kultur kring personcentrerad vård. För oss är det viktigt att Region Skånes värdegrund genomsyrar vården och vårt arbetsklimat.

Vi kan erbjuda dig:
- Stöd av klinisk specialistsjuksköterska och teamhandledare som arbetar patientnära tillsammans med övrig personal och som utgör ett stöd i komplexa omvårdnadssituationer
- Stort utbud av internutbildningar/föreläsningar samt nätbaserade utbildningsprogram
- Engagerade kollegor som välkomnar frågor och som gärna delar med sig av både kunskap och erfarenheter
- Möjlighet att utvecklas inom handledning
-Kompetensutveckling genom rotation till hospitalistavdelning medicinavdelning 1.

KVALIFIKATIONER
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka i svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.

Vi värdesätter att du har ett ödmjukt förhållningssätt gentemot både patienter och kollegor. Du har förmåga att ta eget ansvar och fatta egna beslut, men värdesätter också att arbeta i team. Du har handlingsberedskap och kan ändra din planering efter hur situationen ser ut, eftersom vi arbetar inom en akut verksamhet. Vidare har du god självkännedom, är flexibel och har god samarbetsförmåga. Stor vikt fästs vid personlig lämplighet och att det finns ett gediget intresse för att arbeta inom internmedicin.

I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Relaterade jobb

Jobb och plats
Publicerad
2024-05-24
2024-05-24
2024-05-24