Psykiatrisjuksköterska till Ungdomshälsan, Umeå

This job posting expired and applications are no longer accepted.
REGION VÄSTERBOTTEN Publicerat: 2020-11-12
Ort
Västerbottens län
Anställningsform:
Heltid
Yrkesområde
Barnsjukvård/Barnhälsovård Psykiatri
Antal tjänster
1
Sista ansökningsdag
2020/12/15
Län / område
Västerbotten

Arbetsbeskrivning

Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Ungdomshälsan är knuten till regionens primärvård via ett tilläggsuppdrag i hälsovalet. Våra lokaler är belägna mitt i centrala Umeå. Vi som arbetar här har ett högt engagemang för att möta upp ungdomar och unga vuxna på bästa sätt. På vår arbetsplats har vi en hög trivselnivå, god arbetsmiljö och samtliga arbetar mot gemensamma mål och tar stort eget ansvar både för sitt enskilda arbete samt för ett gott samarbete. Vi hjälps åt att möta upp ungdomens behov på bästa sätt. Vi på Ungdomshälsan ser oss som ett lag som stöttar och hjälper unga och varandra i stort och smått.

Vi har ett tydligt uppdrag och är en blandad arbetsgrupp med olika yrkeskategorier.
Vår ambition är att bredda och bygga en hållbar kompetens på UH för framtiden.
Målgruppen är företrädesvis ungdomar i åldrarna 1622 år. Ungdomshälsans upptagningsområde är Umeå kommun med kranskommuner, samt hela Västerbotten med egen app för digitala vårdmöten.

Verksamheten bedrivs i samverkan mellan region Västerbotten och Umeå kommun.

Vårt uppdrag är att:
- arbeta på ungdomens/unga vuxnas uppdrag i hela sitt sammanhang på ett hälsofrämjande sätt.
- vara en del av första linjen för bedömning och behandling av psykisk ohälsa.
- vara lättillgängliga och erbjuda tidiga insatser inom psykisk ohälsa.
- särskilt beakta riskgrupper.
- främja ungdomars/unga vuxnas sexuella och fysiska hälsa.
- arbeta i team och samverka vid behov av fler insatser med bl.a. Kommunens Socialtjänst, skolans elevhälsa och övrig primärvård samt specialistnivå.

ARBETSUPPGIFTER
Vi arbetar med samma uppdrag inom psykisk hälsa oavsett yrkesprofession. Det innebär att vi tidigt ska möta upp, bedöma och behandla psykisk ohälsa med samtal enligt region Västerbottens riktlinjer för första linje med kortare kontakter. Vi arbetar också med digitala besök på Ungdomsmottagning Västerbotten.

En del av arbetet kan bestå av utåtriktat arbete med grupper och det är vanligt förekommande med tvärprofessionellt samarbete.

KVALIFIKATIONER
Du är vidareutbildad i psykiatri och har grundläggande psykoterapeutisk utbildning , steg 1.

Som sjuksköterska kompletterar du arbetsgruppen med kompetens att möta ungdomarnas psykosomatiska problem och att kunna utvärdera medicin insättningar samt skriva remisser för provtagning på våra samtalsungdomar. För övrigt har du samma uppdrag som övriga samtalsbehandlare på Ungdomshälsan.

Du bör ha erfarenhet samt ett stort intresse av att arbeta med ungdomar, enskilt och i team.
Ditt förhållningssätt är salutogent, du ser möjligheter, är lösningsfokuserad och tar tillvara resurser hos ungdomen. Du tycker att det är viktigt att bidra till ett gott samarbete med samtliga yrkeskategorier på arbetsplatsen och med andra aktörer. Du arbetar självständigt och tar ansvar för helheten enligt arbetsplatsens uppdrag.

Personliga egenskaper som att vara ansvarstagande, flexibel och strukturerad är av betydelse.
Meriterande är om du har erfarenhet från primärvårdens första linje uppdrag gällande psykisk ohälsa, arbete på ungdomsmottagning, psykiatri samt erfarenhet av arbete med grupper.

Det är viktigt att du ser möjligheter med utveckling på arbetsplatsen samt kan hantera tempoväxling.

Vi kommer att lägga stor vikt på personlig lämplighet och att du kompletterar arbetsgruppen arbetsmässigt.

Vid anställning kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras.

ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har Region Västerbotten tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Relaterade jobb