Psykiatrisjuksköterska

This job posting expired and applications are no longer accepted.
Göteborgs kommun Publicerat: 2020-11-30
Ort
Västra Götalands län
Anställningsform:
Heltid
Yrkesområde
Psykiatri
Antal tjänster
1
Sista ansökningsdag
2020/12/14
Län / område
Västra Götaland

Arbetsbeskrivning

Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Våra verksamheter är ofta specialiserade och unika och vänder sig till alla eller stora grupper av göteborgare.
Vi arbetar med flyktingar, missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning och mycket mer. Vi samordnar också " Jämlik stad" – en långsiktig satsning för social hållbarhet. Vår vision lyder: "Tillsammans har vi kraft att skapa nya möjligheter i människors liv. I ett hållbart Göteborg finns det plats för alla".

ARBETSUPPGIFTER
Med anledning av att en av våra medarbetare fått nytt jobb söker Mobila resursteamet nu en ny sjuksköterskekollega med intresse för att vara med och driva arbetet utifrån uppdraget framåt.

Mobila resursteamet är ett uppsökande tvärprofessionellt team bestående av två sjuksköterskor och två socionomer. Teamet ingår sedan en tid tillbaka som del av ACT Göteborgs verksamhet, men har ett specifikt uppdrag att arbeta riktat mot personer i hemlöshet och/eller som bor på boenden inom socialresursförvaltning och som är i behov av insatser via sjukvård eller socialtjänst.

Mobila resursteamet och ACT Göteborg är lokaliserad på Järntorget och är en integrerad tvärdisciplinär verksamhet där Göteborg Stad samverkar med specialistpsykiatrin; VO Beroende, Psykos, och Affektiva. ACT teamen arbetar utifrån en integrativ resursgruppsmetod (R-ACT) och erbjuder uppsökande och samordnade vård- och stödinsatser till invånare i Göteborg. Målgruppen är personer över 18 år med svår psykisk sjukdom och sammansatta behov till följd av psykiatrisk problematik och/eller substansbruk, ofta i hemlöshet, men som inte kunnat tillgodogöra sig ordinarie behandlingsinsatser inom specialistpsykiatrin, beroendevården eller kommunen.

Arbetet bedrivs multidisciplinärt och är uppbyggda med tvärprofessionella team bestående av personal både från kommun och sjukvård. Insatserna genomförs i patientens närmiljö och kännetecknas av flexibilitet och närhet, samt fokus på delat beslutsfattande och förstärkning av brukarnas självförtroende och egna förmågor.

I mobila resursteamets arbete ingår bl.a;
• att arbeta uppsökande och motiverande riktat mot personer i akut hemlöshet
• att ge råd och stöd till boendepersonal i komplexa ärenden och situationer
• att fungera som länk mellan boendeverksamheten och ACT Göteborg
• att dokumentera i Treserva samt i Melior
• att ingå som del i ACT-team med medicinskt uppföljningsansvar

Då det är viktigt att alla medarbetare arbetar utifrån samma metod erbjuds man utbildning i R-ACT inklusive
handledning.

Som anställd sjuksköterska inom Mobila resursteamet erbjuds du stöd och samarbete med kompetenta och engagerade kollegor, både i teamet och på mottagningen. Inom ramen för arbetet i Mobila resursteamet ges du tid och möjlighet att arbeta relationsskapande utifrån ett helhetsperspektiv. Du ges också stor möjlighet att påverka arbetsupplägg och innehåll utifrån uppdragets utformning.

KVALIFIKATIONER
Du ska vara legitimerad psykiatrisjuksköterska.

Som sjuksköterska hos oss så ser att du har bred erfarenhet av arbete inom missbruksområdet och/eller psykiatri samt gärna erfarenhet av att möta personer i hemlöshet. En förutsättning för att kunna göra ett bra jobb är att du har intresse av och visar stor förståelse för målgruppen. Ett respektfullt och gott bemötande av personer som saknar tillit till samhället och som av omgivningen upplevs som utmanande är av största vikt.

Som person är du drivande, lösningsfokuserad och duktig på att samarbeta med såväl medarbetare inom organisationen som externa aktörer. Eftersom behovet i vår vardag kan se olika ut ser vi att du är duktig på att prioritera och har ett flexibelt förhållningssätt. Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet från vård- och stödsamordning/ACT.

Körkort är ett krav.

ÖVRIGT
Intervjuer kommer att genomföras löpande under ansökningstiden.