Operationsplanerare/sjuksköterska till Hudiksvall

This job posting expired and applications are no longer accepted.
REGION GÄVLEBORG Publicerat: 2020-12-14
Ort
Gävleborgs län
Anställningsform:
Heltid
Yrkesområde
Leg. Sjuksköterska
Antal tjänster
2
Sista ansökningsdag
2021/01/15
Län / område
Gävleborg

Arbetsbeskrivning

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Verksamhetsområde Anestesi bedriver högkvalitativ anestesi-, operation-, intensiv- och uppvakningsvård, smärtcentrum, samt sterilcentral (AN-Op-IVA). Inom verksamhetsområdet arbetar totalt 450 medarbetare, verksamhetschef, biträdande verksamhetschef, driftansvarig samt 14 vårdenhetschefer i linjefunktion. Vi är stolta över vår verksamhet och arbetar systematiskt med fokus på kvalitet och patientsäkerhet. Vi är ett välfungerande ISO-certifierat verksamhetsområde med gott samarbete över länet.

VO Anestesi i Hudiksvall erbjuder intensiv-, operations-, anestesi- och uppvakningsvård. Produktion är ca 5 500 operationer och ca 400 intensivvårdspatienter per år. Totalt arbetar ca 200-tal medarbetare med kompetenser som narkosläkare, operationssjuksköterska, anestesipersonal, intensivvårdssjuksköterska, allmän sjuksköterska, steriltekniker, undersköterska och chefssekreterare.

Vi är just nu inne i en väldigt spännande fas då vi utvecklar vår verksamhet ytterligare genom en ombyggnation av centraloperation, sterilcentralen samt operationsmottagningens lokaler.

ARBETSUPPGIFTER
Som operationsplanerare är du spindeln i nätet. Din uppgift är att boka dagkirurgiska patienter till operation och undersökningar i narkos. Din uppgift är att boka rätt patient till rätt tid och rätt operatör.

Du har nära samarbete med operationsavdelningen och övriga kliniker. Du ser till att patienten är adekvat förberedd med provtagning, ekg , hälsoformulär och information inför ingreppet.

Du har mycket patientkontakt via telefon. Du har daglig kontakt med anestesipersonalen för att patientens operation/undersökning skall bli så bra som möjligt. Du har ett nära samarbete med personalen på operationsmottagningen så att allt skall bli så bra som möjligt för patienten vid besöket.

Då vi opererar patienter från hela regionen har vi samarbete med operationsplanerare på de andra sjukhusen, hälsocentralerna i länet samt olika mottagningar på de tre sjukhusen.

Välkommen till ett fartfyllt arbete med patienten i fokus.

Kombinerad tjänst både som operationsplanerare samt sjuksköterska på operationsmottagningen för att få till helhetssynen.

KVALIFIKATIONER
Legitimerad allmän sjuksköterska och erfarenhet från sjukvård krävs. Meriterande är erfarenhet av perioperativ vård.

ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.Relaterade jobb