Operasjonssjukepleiar til Lærdal sjukehus – Har du lyst til å jobbe i det naturskjønne Vestland i Norge?! Grip sjansen!

This job posting expired and applications are no longer accepted.
AAM Lærdal sjukehus, Helse Førde Publicerat: 2021-09-09
Ort
Lærdal
Anställningsform:
Heltid
Yrkesområde
Operation
Antal tjänster
2
Sista ansökningsdag
2021/09/30
Län / område
Norge

Arbetsplatsbeskrivning

Lærdal sjukehus er eit lokalsjukehus for Indre Sogn. Lærdal ligg inst ved Sognefjorden med god kommunikasjon til Oslo og Bergen, ferjefritt samband med reisetid på hhv. 4,5 og 3 timar. Her er typisk vestlandsnatur med flott turterreng i nærområdet, sommar som vinter. Vi har skule og barnehage i nærområdet og det er full barnehagedekning i kommunen.

Avdeling for akuttmedisin ved Lærdal sjukehus søkjer operasjonssjukepleiar i 100% fast stilling snarast. Vi gjer merksam på at det i tillegg til lønn etter overeinskomst vert gitt rekrutterings-/stabiliseringstillegg.

Arbetsbeskrivning

 • Operasjonssjukepleie til operasjonar innan ortopedi med fokus på proteseoperasjonar
 • Sterilsentraloppgåver
 • For tida dagarbeidstid og fri kvar helg

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Rekrutterings-/stabiliseringstillegg på kr. 100.000 per år i 100 % stilling
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Triveleg arbeidsmiljø.
 • Lite miljø med oversiktlege forhold
 • Avtale om ambulerande virksomhet etter preferanse
 • Sjukehuset kan legge til rette for leige av bustad etter behov. Oppgi i søknaden dersom det er ønskeleg.

Kvalifikationer

 • Norsk autorisasjon som sjukepleiar
 • Spesialutdanning innanfor operasjonssjukepleie vert kravd for spesialsjukepleiar
 • Må beherske godt norsk både munnleg og skriftleg
 • Gode språkkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten eller anna norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må leggjast ved søknad (gjeld berre for helsepersonell)
 • Erfaring med ortopediske proteseoperasjonar er ein fordel

Personlege eigenskapar

 • Evne til å arbeide målretta med arbeidsoppgåver
 • Vere ein god lagspelar
 • Må kunne arbeide sjølvstendig
 • Trivast med å jobbe i eit tverrfagleg team

Kontakt

Tom Nordstrand
Seksjonsleiar
(+47) 474 14 650

Övrig information

Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje pasientar og brukarar eit godt og heilskapeleg tilbod innanfor gjeldande rammer. Helse Førde sine institusjonar og prehospitale tenester er organisert i eit heilskapleg nettverk, og samarbeidet med andre instansar som m.a. kommunane er høgt prioritert. Føretaket har om lag 3 000 tilsette og eit budsjett på over 3 milliardar kroner og er den største verksemda i Sogn og Fjordane.

Helseføretaket er eigd av det statlege Helse Vest RHF. Helse Vest skal så langt som råd avspegle mangfaldet i befolkninga. Vi ønskjer å rekruttere medarbeidarar uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetenesta.

Mangfoldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer  å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.Relaterade jobb

Jobb och plats
Publicerad
Sjuksköterska   Skåne län Ny
2021-10-16
Centric Care söker   Jämtlands län Ny
2021-10-16
Sjuksköterska Natt, Palliativ enhet   Stockholms län Ny
2021-10-14