Närakut Danderyd söker biträdande enhetschef

This job posting expired and applications are no longer accepted.
REGION STOCKHOLM Publicerat: 2020-11-11
Ort
Stockholms län
Anställningsform:
Heltid
Yrkesområde
Chef- och ledarskap
Antal tjänster
1
Sista ansökningsdag
2020/12/06
Län / område
Stockholm

Arbetsbeskrivning

Närakuten ska tillsammans med andra aktörer inom sjukvården erbjuda patienter en god och säker vård med hög medicinsk kvalitet och tillgänglighet. I vår samverkan ingår akutsjukhusens akutmottagningar, somatiska specialistmottagningar, husläkarmottagningar, psykiatri, ambulanssjukvård och jourläkarbilar. Vårt uppdrag är att erbjuda barn och vuxna akutsjukvård som inte kan anstå och inte har behov av akutsjukhusets resurser. Våra öppettider är kl.  08.00–22.00 årets alla dagar.  
Uppdraget innebär att företräda arbetsgivaren tillsammans med enhetschef och MAL (medicinskt ansvarig läkare). Det vill säga att vara lojal mot fattade beslut, planera, leda, utveckla och följa upp verksamheten utifrån närakuternas uppdrag.
Biträdande enhetschefen är direkt underställd enhetschefen. För uppdraget avsätts i snitt 50 % administrativtid. Tjänstgöring var femte helg och en kväll per vecka eller efter verksamhetens behov.
Övergripande ledningsuppgifter tillsammans med enhetschefen:
Vara ett föredöme, entusiasmera och motivera kollegor samt fungera som stöttepelare och bollplank för övriga kollegor.
Samverka med övriga närakuter så att bästa möjliga nytta för närakutverksamheten SLSO uppnås.
Verka för att enhetens resurser disponeras på ett sätt så att största möjliga nytta uppnås.
Vara insatt i och hålla sig uppdaterad på relevanta lagar och förordningar.
Verka för ett gott medarbetarskap och en god arbetsmiljö på enheten.
Verka för en god patientsäkerhet på enheten.
Verka för att kvalitets- och förbättringsarbeten sker strukturerat, följs upp och utvärderas.
Verka för en strategisk kompetensutveckling.
Medverka i budgetprocessen och tillsammans med enhetschefen följa verksamhetens produktion och kostnader.
Utöver detta kommer du även vid behov:
Ersätta enhetschefen vid dennes frånvaro.
Vara behjälplig i administrativa system, t.ex. Heroma, HändelseVis, SALA, ClockWork, Raindance.
Hålla i intervjuer, nyanställningar och introduktion.
Leda personalmöten och APT.

Vi erbjuder en arbetsplats med en god stämning och många kompetenta kollegor. 
Kvalifikationer: 
Akademisk examen inom relevant område, vi ser gärna att du är sjuksköterska.  
Gedigen erfarenhet av sjukvård. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta med Närakutverksamhet eller motsvarande.
Du har tidigare arbetat i arbetsledande roller.
Kunskaper i svenska språket på motsvarande C1 nivå är ett krav inom Region Stockholm.  

Personliga egenskaper:
Du har god kommunikations- och samarbetsförmåga och gillar att arbeta i team.

Du gillar ett högt tempo där den ena dagen inte är den andra lik och kan förmedla lugnoch stabilitet. Du vill vara med och ta ansvar samt harinsett att nyckeln till lyckade förändringar är tid, ihärdighet, samverkan ochdelaktighet.
Stor vikt kommer att läggs vid dina personliga egenskaper.

Anställningsform:
Tillsvidareanställning igrundprofession (tex sjuksköterska) med uppdrag som biträdande enhetschef.
Övrig information: 
Vi erbjuder generösa förmåner så som friskvårdsbidrag, fri öppen sjukvård, flertalet försäkringar och utökat antal semesterdagar för dig som är över 40 år.
Vi tillämpar individuell lönesättning.   

SLSO  tillämpar registerkontroll före beslut om anställning.Relaterade jobb