Medicinskt ansvarig sjuksköterska till kommun strax söder om Stockholm

This job posting expired and applications are no longer accepted.
StellaCura AB Publicerat: 2020-12-04
Ort
Stockholms län
Yrkesområde
Medicin
Antal tjänster
1
Sista ansökningsdag
2021/01/03
Län / område
Stockholm

Arbetsbeskrivning

Vi söker efter en sjuksköterska som ska avlasta befintlig MAS i en närliggande kommun söder om Stockholm. Uppdraget ska helst påbörjas omgående men senast 11/1 och pågå fram till 30/4 med möjlighet till förlängning därefter.
Uppdragsbeskrivning: avlasta kommunens Medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) samt ansvara för samordningen av kommunens skyddsutrustning för smitta.
I arbetet med att avlasta MAS ingår bl.a. följande:
• Bevaka nya föreskrifter, anvisningar och lagar och att bistå i att implementera dessa i förvaltningens rutiner
• Ge råd och stöd i medicinska frågor till verksamhetschef och legitimerad personal ur såväl somatiskt som psykiatriskt perspektiv samt vid behov föreslå teman för kompetensutveckling.
• Minst ett tillsynsbesök per år bl.a. innebärande granskning och vid behov uppdatering av att rutiner för läkemedelshantering, journalföring, MTP och hygien, att dessa efterlevs samt att verksamheten bedriver vården enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.
• Upprätthålla en övergripande samverkan i medicinska frågor med socialstyrelsen, vårdhygien, smittskyddsenhet, primärvård och den sjukhusanslutna vården samt återkoppla information till verksamheten.
• Att utifrån brister som framkommer i avvikelser föreslå relevanta åtgärder
• Stötta verksamheterna med information samt revidering av rutiner kopplat till covid-19
I ansvaret för att samordna kommunens skyddsutrustning mot smitta ingår bl.a. följande:
• Att ansvara för kommunens beredskapslager av skyddsutrustning för smitta. I detta ingår bl.a. inköp, distribution och inventering av skyddsutrustning, omvärldsbevakning och informationsspridning om skyddsutrustning till berörda verksamheter.
• Inrapportering av statistik till Länsstyrelsen ang. smitta
• Deltagande i olika krisledningsfora angående hanteringen av Coronapandemin
• Kvalitetssäkra den utrustning som köps in, via kontakt med berörda instanser som RISE m.m.
Utbildning & kompetens:
• Legitimerad sjuksköterska med adekvat vidareutbildning samt mångårig erfarenhet av liknande arbetsuppgifter gärna inom kommunal verksamhet
• Erfarenhet av att arbeta som MAS
• Erfarenhet av kvalitets- och uppföljningsarbete och god datorvana
• Erfarenhet av arbetsledning, samt kompetens- och kvalitetsutveckling
• Erfarenhet av och kunskap om logistikhantering, processflöden eller liknande
Önskvärda erfarenheter
• Erfarenhet av krishantering
• Erfarenhet av upphandlingar
• B-körkort
Kontakta oss för mer information om uppdraget och vad vi kan erbjuda för din del!
StellaCura AB är bemanningsföretaget med en familjär känsla och som satsar helhjärtat på vad vi gör bäst, nämligen att hitta de bästa konsulterna som kan hyras ut för uppdrag inom sjukvården. Företaget drivs av två ägare som tillsammans har mer än 19 års erfarenhet från bemanningsbranschen. Vi arbetar med uppdrag för läkare och sjuksköterskor hos kunder inom Sveriges landsting, kommuner samt privata vårdgivare. Vi kan erbjuda uppdrag både på lång- och kort sikt samt allt ifrån enstaka pass till långa uppdragsperioder. Som konsult har du möjlighet att bredda din erfarenhet och kontaktnät genom att du får ta del av olika kliniker och sjukhus i Sverige. Du kan välja att arbeta som anställd eller som underleverantör via ditt egna bolag. Kvalité genomsyrar vårt arbetssätt så att både uppdragsgivarna och konsulterna upplever ett gott samarbete med hög grad av service och personlig kontakt.
Läs mer om StellaCura på www.stellacura.se eller vår företagssida på Facebook och LinkedIn.
Rekryteringsarbetet sker löpande så tillsättning kan ske innan sista ansökningsdatum.

Kontakt

sandra@stellacura.seRelaterade jobb