Medicinskt ansvarig sjuksköterska, ref 2672

This job posting expired and applications are no longer accepted.
Håbo kommun Publicerat: 2020-12-01
Ort
Uppsala län
Anställningsform:
Heltid
Yrkesområde
Medicin
Antal tjänster
1
Sista ansökningsdag
2021/01/14
Län / område
Uppsala

Arbetsbeskrivning

Håbo kommun, med Bålsta som centralort, är en vatten- och naturnära kommun under stor tillväxt. Håbo har ett attraktivt läge i Mälardalsregionen med Stockholm runt knuten och med mycket goda kommunikationer. Kommunen är mitt i en expansiv utvecklingsfas där både företag och enskilda visar stort intresse av att etablera och bosätta sig i kommunen. Behovet att bygga ut infrastrukturen ökar i motsvarande takt och samtidigt behöver många befintliga miljöer utvecklas. Det betyder att vi är mitt uppe i ett spännande skede med många utmanande projekt. Vi behöver därför utöka vår organisation med flera kompetenta och engagerade medarbetare som kan hjälpa oss med att svara upp mot utbyggnadstakten och kunna driva utvecklingen framåt. Håbo kommun söker dig som vill jobba som projektledare inom exploatering eller bygg- och anläggning. Tjänsterna är placerade inom plan- och exploatering, VA, gata och park samt fastighet. Spännvidden i projekten ger dig stora möjligheter att utvecklas. Vi har en platt organisation med stora möjligheter att påverka. Läs mer om oss på www.habo.se

Socialförvaltningen, Håbo kommun söker medicinsk ansvarig sjuksköterska
På socialförvaltningen i Håbo får du kollegor som gärna delar med sig av sin kompetens. Ledarskapet är kommunikativt och tillitsfullt. Vi samarbetar och värdesätter goda relationer och vill skapa en lärande miljö i både våra verksamheter och för dig som medarbetare.

Som medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar du för kvalitet och säkerhet i den kommunala hälso- och sjukvården i Håbo kommun. Du arbetar i förvaltningens stab och rapporterar direkt till förvaltningschef som tillika är verksamhetschef för kommunens hälso- och sjukvård. Socialförvaltningen ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården.

Arbetsuppgifter
Som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har du ansvar för att säkerställa en god kvalitet och säkerhet i den kommunala hälso- och sjukvården, enligt hälso- och sjukvårdslagen 2017:80 4 kap 6§ och patientsäkerhetsförordningen 7§, samt är sakkunnig i hälso- och sjukvårdsfrågor. I uppdraget ingår också att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet kring hälso- och sjukvårdsfrågor utifrån SOSFS 2011:9.

I rollen ingår operativa arbetsuppgifter som exempelvis att utarbeta riktlinjer och rutiner, verksamhetstillsyn och uppföljning, avvikelsehantering och utredningar inklusive anmälan av vård-skada, lex Maria. Du har ett nära samarbete med kommunens MAR och arbetar även med utvecklingsfrågor tillsammans med övriga funktioner i staben och förvaltningen. Du är
kommunens representant i olika forum för samverkan, exempelvis i det regionala MAS/MAR-nätverket.

Du är en viktig stödfunktion för chefer och medarbetare i förvaltningen och arbetar aktivt med att ge verksamheterna stöd i att arbeta processinriktat med kvalitetsfrågor inom ditt specialområde. För att lyckas i uppdraget ser vi att du har god förståelse även för övrig lagstiftning som styr kommunens vård- och omsorgsverksamheter, i första hand SOL och LSS. Du ger aktivt stöd i arbetet med att implementera styrande dokument, handleder och utbildar och är en naturlig första kontakt för cheferna i Hälso- och sjukvårdsfrågor. Vi tror på att bedriva utvecklingsarbete nära verksamheten och för att trivas hos oss är det viktigt att du delar vår tanke om att utvecklingsarbete i vård- och omsorg inte bedrivs med fjärrkontroll.

Vem är du
För den här tjänsten söker vi dig som är trygg och stabil och gillar att arbeta med kvalitets- och utvecklingsfrågor. Du tycker om att analysera, se sammanhang och lösa komplexa problem. Du är en person som är bra på att kommunicera och att få med dig andra i arbetet.

Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska och har gärna har en relevant specialistutbildning som t.ex. distriktssköterska. Du har en bred erfarenhet inom yrket och tidigare erfarenhet av att arbeta med utvecklingsarbete kring hälso- och sjukvårdsfrågor. Du behöver goda kunskaper kring relevant lagstiftning och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Rollen kräver att du är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Datavana är en självklarhet och du har goda kunskaper om kraven på dokumentation för professionerna i vård- och omsorg. Erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård och tidigare erfarenhet som MAS är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Tycker du att det här låter som jobbet för dig? Vänta inte med din ansökan då rekryteringsarbetet kommer att pågå fortlöpande.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att begränsa smittspridning av covid-19, genomför vi i första hand intervjuer via Teams tills vidare.

Håbo kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.