Medicinskt ansvarig sjuksköterska – MAS

This job posting expired and applications are no longer accepted.
Dorotea kommun Publicerat: 2020-12-03
Ort
Västerbottens län
Anställningsform:
Deltid
Yrkesområde
Medicin
Antal tjänster
1
Sista ansökningsdag
2021/01/06
Län / område
Västerbotten

Arbetsbeskrivning

I Dorotea kan Du förena det småskaliga med det storslagna! Det småskaliga hittar du i Dorotea kommun med ca 2 550 invånare varav ca 1 500 bor i tätorten Dorotea med närhet till allt. Det storslagna representeras av vår till ytan stora kommun. Vår natur och närhet till fjällvärlden med alla dess upplevelser och ett rikt friluftsliv med goda möjligheter för jakt, fiske, svamp- och bärplockning mm. Utmärkande för Dorotea är medborgarnas samhällsengagemang och vårt goda näringslivsklimat med hög andel egna företagare, kvinnor som män. Dorotea kommun är ett samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att kunskaper i samiska är meriterande inom vissa yrkesområden.

Vård- och stödverksamheterna befinner sig i en tid av utveckling och nyorientering.

Vår nuvarande MAS går i pension och nu söker vi en ny medarbetare för det fortsatta utvecklingsarbetet inom vård-och omsorg. Arbetsuppgifter
Som MAS kommer du att arbeta övergripande med hälso- och sjukvårdsfrågor i Dorotea kommun. Ansvaret är lagstyrt för att patienterna ska få en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde. I uppdraget ingår kvalitetssäkring av hälso- och sjukvårdens processer, skapa rutiner samt uppföljning och utvärdering av patientsäkerhet och vårdkvalitet.

Som MAS har du ett särskilt medicinskt ansvar för att:

- Patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet och att det finns rutiner för att kontakta läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal vid behov.
- Patienten får den hälso- och sjukvård läkaren har bestämt.
- Rutinerna för läkemedelshantering är säkra och att besluten om delegering är patientsäkra. 
- Patientjournaler förs och att anmälan görs till kommunal nämnd om en patient utsatts för allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård och behandling eller utsatts för risk för det, enligt Lex Maria.

Utöver det medicinska ansvaret ingår också ett samordnande ansvar för utbildning av personal inom vård och omsorg. Du ingår i Vård- och stödverksamheternas ledningsgrupp samt i ett nätverk för MAS inom närliggande kommuner.   

Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning som distriktssköterska eller annan specialistutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Du har bred praktisk erfarenhet inom kommunal hälso- och sjukvård. Det är meriterande om du har arbetat inom kommunal verksamhet och/eller region tidigare. Vana av att arbeta med olika typer av verksamhetssystem är ett krav.

Vi söker dig som har en god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett välfungerande och effektivt sätt. Du är självgående, ansvarstagande och visar god förståelse för ditt uppdrag samtidigt som du har förmågan att inta ett helhetsperspektiv där du ser till verksamhetens bästa i ditt agerande och beslut.

Du har även förmåga att leda, motivera och förse andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du samverkar med andra på ett lyhört och effektivt sätt, samt för en tydlig kommunikation där du säkerställer att budskap når fram och att förväntningar är klara för alla berörda parter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet där egenskaper som engagemang, kommunikationsförmåga, samarbetsvilja och förmåga till helhetssyn är särskilt viktiga. 

Villkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Provanställning 6 månader tillämpas. 

Då urval och intervjuer samt rekrytering sker löpande ber vi dig skicka in ansökan så snart som möjligtRelaterade jobb

Jobb och plats
Publicerad
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-12
Sjuksköterskor till ortopeden   Skåne län Ny
2022-08-12
2022-08-12