Leg Sjuksköterska till en spännande tjänst med Case Management inriktn …

This job posting expired and applications are no longer accepted.
REGION STOCKHOLM Publicerat: 2020-12-11
Ort
Stockholms län
Anställningsform:
Heltid
Yrkesområde
Psykiatri
Antal tjänster
1
Sista ansökningsdag
2021/01/10
Län / område
Stockholm

Arbetsbeskrivning

ADHD/Autismprogrammet och från januari 2021 även Dövpsykiatriprogrammet är sammantaget en enhet, uppdelad i tre team. Vi samarbetar över teamgränserna och externt och har en god stämning på enheten.
Vi vänder oss till patienter med ADHD, autism och intellektuell funktionsnedsättning, psykiatrisk samsjuklighet förekommer. Dövpsykiatriprogrammet behandlar flertalet diagnosgrupper. Huvuduppuppdraget är att erbjuda specialistpsykiatrisk vård och behandling som utgår från processkartor tex gruppbehandling, patient- och närstående utbildning, läkemedelsuppföljning, enskild behandling och viss utredning.
Universitetskliniken Psykiatri Sydväst inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) har cirka 500 anställda. Klinikens verksamheter är placerade på och invid universitetssjukhuset i Huddinge.
Vi erbjuder psykiatrisk vård på specialistnivå för vårdsökande över 18 år och äldre.
Arbetsuppgifter:
Som sjuksköterska i Autism-teamet blir dina arbetsuppgifter mycket varierande och spännande. Du kommer att ha en nyckelfunktion med samordnande, stödjande, länkande och psykopedagogiska insatser. Du följer patienten genom vårdprocessen och bidrar till att patientens sociala funktion och livskvalitet förbättras. Du fungerar som Fast vårdkontakt till patienter med omfattande behov samt planera möten för Samordnad individuell plan (SIP). 
Du genomför mottagningsbesök för patienter med Autism och ADHD diagnos för bedömning och uppföljning av centralstimulerande medicinering samt avlastar läkare vid behov och efter träning och enligt särskild delegation. Du kan även möta patienten för nybesök på enheten. Rådgivningsarbete per telefon är en viktig arbetsuppgift och patientkontakter via 1177.se och Alltid öppet. Akuta patientärenden förekommer och som sjuksköterska gör du då en första bedömning. Du arbetar med hälsobefrämjande insatser, kan vara delaktig i psykoedukativ gruppverksamhet och i patient- och närståendeutbildning.  
Du deltar i regelbundna team-konferenser och andra möten och med intresse i utvecklingsarbetet gällande metoder och behandling. Du har din bas i Autism-teamet och när så behövs är du även delaktig i arbetet i de två andra teamen.
Kvalifikationer:
Legitimerad sjuksköterska. Det är önskvärt att du har specialistutbildning inom psykiatri eller motsvarande erfarenhet samt intresse och erfarenhet av främst neuropsykiatri. Du bör helst ha erfarenhet av både psykiatrisk heldygnsvård och öppenvård. Meriterande är att du har genomgått Case Management utbildning.
Du har god kommunikationsförmåga i tal och skrift (lägst svenska nivå C1). Har du kunskap inom teckenspråk har det ett mervärde. Erfarenhet av vårdstödjande system som TakeCare, TeleQ, personalverktyget i 1177.se och Alltid öppet värderas högt.
Personliga egenskaper:
Vi förutsätter att du är van vid och tycker om att arbeta självständigt, ta egna initiativ och att samarbeta med andra. Som person är du positiv, öppen, intresserad och lyhörd med god initiativförmåga och flexibilitet. Du tycker om att ta eget ansvar och kan samtidigt bedöma när du ska begära hjälp av kollegor. Du gillar att var aktiv i diskussioner på enhetens olika möte. Du behöver ha förmåga att vara tydlig i din kommunikation med patienter, deras närstående och kollegor. Du tar med lätthet kontakt och samarbetar med vårdgrannar och andra huvudmän. Du trivs som ledare för grupper tex patient- och närståendeutbildning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder:
Ett spännande och stimulerande arbete där ditt eget ansvar varvas med kollegialt samarbete.
Du får ta del av intressant forskning som pågår på kliniken.
Här finns möjlighet för dig att utvecklas som sjuksköterska inom din profession och inom ramen för verksamheten.
Du erbjuds handledning av erfaren specialistsjuksköterska och läkare kring kvalificerade patientbedömningar.
Du deltar i Professionsmöte med kollegor inom arbetsgruppen och inom kliniken.
Du får som nyanställd sjuksköterska en mentor som stöttar dig i arbetet.
Du erbjuds en arbetsplats där arbetsmiljö, trivsel och ständig utveckling är viktigt.
Det underlättar för dig att Flextid tillämpas.
Du erbjuds 3000 kr/år i friskvårdsbidrag och om arbetet tillåter, 1 timma friskvård per vecka.
Du erbjuds delta i Braining- Träning för hjärnans skull-patienter och personal tillsammans.
Fri sjukvård i öppenvård.
Information om tjänsten lämnas av:
Vårdenhetschef Maria Planås
073-661 87 25
Teamledare AST
Mia Nord
08 1234 8199
Urval och intervjuer genomförs löpande. Tillträde efter överenskommelse.
Välkommen med din ansökan!

Övrig information:
SLSO tillämpar registerkontroll före beslut om anställning. För att motverka spridning av MRSA tillämpar Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) friskhetsintyg innan nyanställning och reglerar möjligheterna för vårdpersonal att bära piercing.