Enhetschef med HSL-ansvar till det nya äldreboendet, Björknäsgården

This job posting expired and applications are no longer accepted.
Norlandia Care AB Publicerat: 2020-11-26
Ort
Norrbottens län
Anställningsform:
Heltid
Yrkesområde
Chef- och ledarskap Vård av äldre/Geriatrik
Antal tjänster
1
Sista ansökningsdag
2020/12/26
Län / område
Norrbotten

Arbetsbeskrivning

Vikariande Enhetschef med HSL-ansvar till Björknäsgården.

Till vårt äldreboende i Boden Norlandia Björknäsgården, söker vi dig som är glad, positiv som vill ta sig an den viktiga uppgiften som Enhetschef med HSL-ansvar hos oss. Vi söker en engagerad enhetschef till vårt ledningsteam på Björknäsgården. Teamet består av en verksamhetschef, två enhetschefer, teamsamordnade undersköterska, teamsamordnade sjuksköterska och teamledare.
Björknäsgården erbjuder 126 moderna lägenheter fördelade på två huskroppar med 3-4 plan per hus. Norlandia är på uppdrag av Bodens kommun ansvariga för driften av verksamheten. Under ledning av vår verksamhetschef och enhetschefer arbetar omsorgspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut och aktivitetsansvariga medarbetare med vård och omsorg till våra boende
Arbetsuppgifterna innebär bland annat:
Enhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen på Björknäsgården vilket innebär ledningsansvar för den hälso- och sjukvård som bedrivs på verksamheten.
Personalansvar för HSL-personal samt del av enhetens personal vilket exempelvis innebär att genomföra medarbetarsamtal, rekrytera, kompetensutveckla mm
Tillsammans med ledningen på verksamheten följa driftavtalet och samverkan med Bodens kommun
Samverka med boende och närstående inom ansvarsområdet. Att ge våra boende en möjlighet till ett Gott liv - varje dag.
Samverkan med alla medarbetare, vara ett gott föredöme och skapa tillit.
Tillsammans med ledningen bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete på enheten.
I samverkan med verksamhetschef och enhetschef, leda och planera enheten enligt aktuella kvalitets- och miljömål och avtal samt kommunicera dessa till medarbetare.
Att Norlandias värdegrund och etiska riktlinjer är väl kända och efterlevs samt arbeta enligt företagets kvalitetsledningssystem och värderingar.
Delta i budget- och verksamhetsplanering tillsammans med verksamhetschef utifrån uppställda mål.

Krav på utbildning
Legitimerad sjuksköterska

Meriterande
Chefserfarenhet
Ledarskapsutbildning

Till din hjälp finns dina kollegor på Björknäsgården, regionchef och flera stödfunktioner såsom kvalitetsutvecklare/MAS i regionen, HR, ekonomi, marknad mm.

Vi tillämpar oss av provanställning. Intervjuer sker löpande. Tillträde under mars 2021.

Kontakt

hanna.malmstrom@norlandia.com