Blocktjänstgöring sjuksköterskor Neurosjukvård

This job posting expired and applications are no longer accepted.
REGION ÖSTERGÖTLAND Publicerat: 2020-09-24
Ort
Östergötlands län
Anställningsform:
Heltid
Yrkesområde
Medicin
Antal tjänster
3
Sista ansökningsdag
2020/12/31
Län / område
Östergötland

Arbetsbeskrivning

Är du intresserad av neurologi och vill kunna följa patienten genom de olika sjukdomsförloppen från akutskedet till rehabiliteringsfasen? Är du nyfiken på olika klinikers arbetssätt och kanske funderat på att prova att arbeta inom bemanning men i mindre skala? Har du erfarenhet av neurosjukvård och önskar bredda din neurokompetens?
Vi erbjuder tjänstgöring inom neuroklustret vilket innebär att det är neurokirurgiska-, neurologiska- och rehabiliteringsmedicinska kliniken som har ett samarbete för att bland annat utveckla framtidens neurosjuksköterska, utifrån både kirurgi och medicin. Blocktjänstgöring innebär att du är på en klinik nio månader i taget. Du kommer ha din anställning på en av de tre regionklinikerna som alla har ett uppdrag för hela Sydöstra sjukvårdsregionen.

Rehabiliteringsmedicinska kliniken ansvarar för den specialiserade rehabiliteringen för patienter med ryggmärgsskador och förvärvade hjärnskador. Avdelning 55 har 16 vårdplatser. Vi tar emot patienter i ett tidigt skede efter akut sjukdom/skada. På avdelningen finns 2 vårdplatser för intermediärvård som riktar sig till patienter som har ett övervakningsbehov och är ofta respiratoriskt vårdkrävande. Vi arbetar i multiprofessionella team där patient, närstående och berörda professioner gemensamt formulerar mål för aktuell rehabilitering.

Neurologiska kliniken har en vårdavdelning med 20 platser varav 2 är övervakningsplatser för trombolysbehandling. På avdelning B 81 bedrivs strokevård med akutintag 24 timmar per dygn och allmänneurologisk vård. Inom allmänneurologi utreds och behandlas vuxna patienter med sjukdomar och skador på det centrala, perifera och autonoma nervsystemet jämte muskelsjukdomar. Stora sjukdomsgrupper utgör motorikstörningar där Parkinsons sjukdom är en stor vårdgrupp. Epilepsi, MS (multipel skleros), hydrocephalus, myastenia gravis, Guillian-Barré är andra sjukdomsgrupper som behandlas eller utreds hos oss.

Neurokirurgiska kliniken består av en vårdavdelning inklusive postop, NIMA som är intermediär vårdavdelning och även NIVA, intensivvårdsavdelning. På avdelning 71 finns 15 platser, på postop 6, på NIMA 2 och NIVA har 6 platser. Vi behandlar patienter med tumörer, blödningar, kärlmissbildningar, trauma, hydrocephalus, olika smärttillstånd, rörelserubbningar, epilepsi och andra sjukdomar i centrala nervsystemet. Den neurokirurgiska verksamheten är en högkvalificerad disciplin med avancerade kirurgiska åtgärder. Under blocket på neurokirurgiska kliniken kommer du vara placerad enbart på vårdavdelningen.

Arbetsbeskrivning
Du kommer att arbeta i en utvecklingsfokuserad och händelserik miljö och bli en del av ett team där samarbete och engagemang värdesätts högt. Genom blockplaceringarna får du unik möjlighet att vårda patienter genom hela slutenvårdskedjan inom neurosjukvård. Som sjuksköterska leder och ansvarar du för omvårdnadsarbetet. Mentorskap erbjuds på första placeringen och följer med under alla tre placeringarna. Du kommer att ingå i den kontinuerliga kompetensutvecklingen inom respektive klinik.

Utbildning och erfarenhet
Du är legitimerad sjuksköterska, med stort intresse av samarbete med andra professioner. Vi välkomnar både erfarna och nyexaminerade nyfikna sjuksköterskor som vill ha en bred neurokompetens.

Personliga egenskaper
Du har förmågan att reflektera över patientens behov i den fas hen befinner sig i. Som person har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du har förmågan att planera och prioritera ditt arbete. Du arbetar bra med andra människor, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.

Anställning och information
Vi erbjuder tre tillsvidareanställningar på 100 %, med tillträde enligt överenskommelse. Efter dina tre blocktjänstgöringar sker en dialog om hur din fortsatta anställning inom neurosjukvården kommer att se ut. 

Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Rehabiliteringsmedicinska kliniken, vårdenhetschef Berith Vikman-Johansson, 010-103 15 78, berith.vikman.johansson@regionostergotland.se
Neurologiska kliniken, vårdenhetschef Pernilla Nordenryd, 010-103 12 32, Pernilla.Nordenryd@regionostergotland.se
Neurokirurgiska kliniken, vårdenhetschef Åsa Dahl, 010-103 43 10, Asa.Dahl@regionostergotland.se
Fackliga företrädare för Vårdförbundet är Sofia Brobäck, sofia.broback@regonostergotland.se

Ansökan
Sista ansökningsdag är den 31 december 2020. Vi arbetar med löpande urval är vi tacksam om ni kommer in med er ansökan så fort som möjligt. Tillsättning av tjänsterna sker den 1 februari 2021. Kom ihåg att bifoga kopia på examensbevis eller legitimation med din ansökan! Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.

Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst CVU Direkt, 010-103 60 00, under kontorstid. Tjänsten har ID-nummer 20201131. 

Region ÖstergötlandRelaterade jobb