Biträdande universitetssjuksköterska, steg 5, till Akutoperation

This job posting expired and applications are no longer accepted.
REGION STOCKHOLM Publicerat: 2020-11-27
Ort
Stockholms län
Anställningsform:
Heltid
Yrkesområde
Anestesi och intensivvård Operation
Antal tjänster
1
Sista ansökningsdag
2020/12/18
Län / område
Stockholm

Arbetsbeskrivning

Vi erbjuder 
Karolinska Universitetssjukhusets Funktion PMIerbjuder möjlighet att jobba med högspecialiserad innovativ operationssjukvård inom en rad olika områden, i en miljö präglad av närheten till forskning och utbildning.
Vi tillämpar en kompetensstege som synliggör utvecklings- och karriärvägar inom din profession. 
Om tjänsten
Som Biträdande universitetssjuksköterska inom akutoperation ansvarar du för verksamhets- och kompetensutveckling inom området. I ditt uppdrag ingår att stärka och utveckla vården för patienten genom kvalitetssäkring av rutiner och metoder, samt att verka för ett evidensbaserat arbetssätt.
Rollens ansvarsområden innefattar att: 
Sätta patienten i centrum genom arbete med kvalitetsutveckling baserad på patientcentrerad vård
Skriftliga rutiner, metoder och riktlinjer inom området dokumenteras och implementeras
Enligt befintlig evidens uppdatera lokala instruktioner 
Undervisa och implementera ny kunskap och teknik 
Vara initiativtagare till, och delta i, forskning inom området 
Ansvara för medarbetarintroduktion och utbildning inom området 
Genom deltagande i bland annat kongresser och lokala, nationella och regionala nätverk omvärldsbevaka specialiteten. 
I tjänsten ingår att vara kliniskt verksam inom akutoperation, med del av tjänst vikt för vårdutveckling. I det kliniska arbetet ingår du i det tvärprofessionella operationsteamet, där du som operationssjuksköterska har en central roll i omhändertagandet av patienten. Du är schemalagd dag, kväll och helg.
Vi söker
Vi vänder oss till dig som är trygg och kunnig i din roll som operationssjuksköterska, har ett stort engagemang och vill utveckla din profession. Du reflekterar och resonerar kritiskt kring verksamhetens utformning och har förmåga till nytänkande.
Självklart tar du ansvar för ditt arbete och samarbetar med kollegor för att nå gemensamma mål. Du arbetar enligt yrkesetiska koder och skapar delaktighet och samsyn i vårdmötet.
Kvalifikationer
- Specialistsjuksköterska inom operation, med en kompetensnivå motsvarande lägst steg 5 enligt Region Stockholms kompetensstege för kliniskt verksamma specialistsjuksköterskor.
- Minst 5 års dokumenterad klinisk erfarenhet som sjuksköterska
- Handledarubildning

I din ansökan bifogar du: 
Fullständig meritförteckning med Ladok-utdrag för kurser (tryck härför att komma till meritförteckningen) 
Utbildningsbevis 
Disputationsbevis alt licentiate examen 
Publikationsförteckning
Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning. Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.
Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus.Relaterade jobb

Jobb och plats
Publicerad
2023-12-04
2023-12-04
2023-12-04
2023-12-04