Biträdande avdelningschef centrala intensivvårdsavdelningen (CIVA)

This job posting expired and applications are no longer accepted.
REGION UPPSALA Publicerat: 2020-12-09
Ort
Uppsala län
Anställningsform:
Heltid
Yrkesområde
Anestesi och intensivvård Chef- och ledarskap
Antal tjänster
1
Sista ansökningsdag
2021/01/06
Län / område
Uppsala

Arbetsbeskrivning

Verksamhetsområde anestesi- och intensivvård

Med 8 600 anställda, ca 900 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.

Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Vår verksamhet
AnOpIVA på Akademiska sjukhuset har en målsättning är att ligga i internationell toppklass vad gäller klinisk verksamhet, forskning och utbildning. Hos oss arbetar ca 800 medarbetare inom fyra sektioner: Anestesisektionen, Barnanestesi, barnoperation och barnintensivvård, Intensivvårdssektionen samt Luftburen intensivvård.

Centrala intensivvårdsavdelningen 70G (CIVA) är en del av Intensivvårdssektionen och vårdar varje år cirka 1000 patienter med livshotande svikt i livsuppehållande funktioner. Tempot är högt med en medelvårdtid på 2,5 dygn och i stort sett samtliga inläggningar sker akut under dygnets alla timmar. Avdelningens uppdrag är dels att tillgodose Uppsala läns invånare med allmän intensivvård och utöver detta vara en regional resurs för kvalificerad intensivvård. 40% av vården utgörs av kvalificerad vård på region/riksnivå. Våra patienters sjukdomspanorama är mycket brett med sepsis, multipelt trauma, hjärtstopp och avancerad postoperativ vård som vanligaste diagnoser. CIVA har även i uppdrag att vårda patienter med högsmittsam sjukdom och samtidigt intensivvårdsbehov och vårdar under den pågående pandemin covid-19-patienter.

Inom medarbetargruppen finns mycket stort engagemang och kompetens. På avdelningen tjänstgör flera disputerade intensivvårdssjuksköterskor i klinisk tjänst och det pågår flera vetenskapliga studier där sjuksköterskor är involverade. Verksamheten erbjuder utöver detta stora utvecklingsmöjligheter för medarbetare och chefer.

Ditt uppdrag
Ledningsteamet på CIVA består av avdelningschef, två biträdande avdelningschefer, verksamhetsutvecklare samt medicinskt ledningsansvarig läkare. Vårt gemensamma uppdrag är att 24:7 tillgodose varje patients unika behov av att högspecialiserad intensivvård. Som stöd för dig i ditt uppdrag har du utöver ledningsteamet, teamledare som ansvarar för operativ styrning, avdelnings lärare och medarbetare med spetskompetens inom exempelvis medicinteknisk apparatur och material.

Som biträdande avdelningschef har du en viktig uppgift att se varje medarbetares särskilda kompetens och ett uppdrag att sträva efter att hen får utrymme att växa och utvecklas utifrån verksamhetens mål. Du ansvarar för utveckling och kvalitetssäkring inom omvårdnad och vårdmiljö för att uppnå en hälsofrämjande arbetsplats. Samverkan med Uppsala universitet när det gäller forskning och utbildning inom vårt verksamhetsområde ingår som en naturlig del. Då CIVAs uppdrag är multidisciplinärt och har ett högt akutflöde ingår ett nära och gott samarbete med alla avdelningar inom Akademiska sjukhuset. Avdelningen är i en stark utvecklingsfas och det finns därför stora möjligheter att vara med och utforma uppdraget tillsammans med avdelningschefen.

Dina kvalifikationer
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Har du erfarenhet från intensivvård och från chefs- eller ledarbefattning inom sjukvården ser vi det som meriterande.

Din kompetens
Då du kommer vara i en miljö med ständiga förändringar ser vi att du har förmåga att vara innovativ, du ser möjligheter i varje situation och har fokus på att arbeta personcentrerat. Du fattar beslut och agerar utifrån dessa, även under svåra omständigheter, samt visar omdöme under tidspress. Vidare har du har en god kommunikativ förmåga och har lätt för att samarbeta med såväl den egna arbetsgruppen som med externa kontakter.

Vi erbjuder
Tillsvidareanställning inom din profession kombinerat med tidsbegränsat chefsförordnande.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).

Vill du veta mer?
Är du intresserad finns det möjlighet att hospitera. Hör gärna av dig till:
avdelningschef Anna Allenbrant 018-611 48 39 Anna.allenbrant@akademiska.se
Facklig kontakt nås via växel 018-611 00 00

Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.Relaterade jobb

Jobb och plats
Publicerad
2024-05-23
Sjuksköterska till Östergötland   Östergötlands län Ny
2024-05-23
2024-05-23