Sirius Omsorg Holding AB

Ort
Organisationsnummer
556854-7169

Information

Liggande persontransport ett komplement till ambulansverksamheten i Stockholms län

Sirius har sedan 2 juni 2010 avtal med Landstinget i Stockholms län att prioritera, dirigera och transportera personer med behov att ligga ner under transport. Resan ska gå till eller ifrån en landstingsfinansierad vårdgivare, det vill säga en vårdgivare med uppdrag från Stockholms läns landsting.

Alla resor som beställs som liggande persontransport prioriteras av en sjuksköterska hos Sirius.

I en liggande bil arbetar en förare och ett biträde som sitter med resenären bak i bilen. I snitt kör vi 130 resenärer per vardag. All vår personal är utbildad i HLR hjärt- och lungräddning.

Aktuella lediga jobb på Sirius Omsorg Holding AB

För närvarande har denna arbetsgivare inte några öppningar.