Pelmatic

Organisationsnummer
556536-1101

Information

Pelmatic Sweden AB är ett familjeägt konsultbolag, med säte i Karlskrona. Företagets historik sträcker sig mer än 36 år tillbaka i tiden.
Sedan 2005 är Pelmatic genom Almega, ett auktoriserat bemannings- och konsultföretag. Auktorisationen säkerställer seriösa bemanningsföretag som uppfyller höga krav på affärsmässighet. Detta är Er garanti för att Pelmatic är en seriös leverantör som följer gällande lagar och regler. Pelmatic har tecknat kollektivavtal med Bemanningsföretagen och försäkringar genom Svenskt Näringsliv/Almega. Pelmatic Sweden AB har fullt arbetsgivaransvar och följer arbetsmarknads-lagstiftningen samt alla tillämpliga lagar, förordningar och regler. Bolaget är medlem i arbetsgivarorganisationen Svenskt näringsliv. Sedan december 2015 är Pelmatic Sweden AB certifierade enligt ISO 9001 och 14001 gällande kvalitet och miljö.

Aktuella lediga jobb på Pelmatic

För närvarande har denna arbetsgivare inte några öppningar.