LäkarLeasing

Ort
Stockholm
Organisationsnummer
556678-4426

Information

LäkarLeasing startades 2005 för att bemöta det växande behovet av konsultläkare inom den svenska sjukvården. Under 2011 utökades verksamheten till att även innefatta sjuksköterskebemanning och under 2017 utökades verksamheten ytterligare och innefattar nu även socionombemanning.

LäkarLeasing har vuxit stadigt sedan starten och är idag det marknadsledande företaget inom vårdbemanning i Sverige. På huvudkontoret i centrala Stockholm arbetar idag över 65 anställda och varje vecka tjänstgör över 400 läkare och sjuksköterskor inom den svenska vården via LäkarLeasing.
LäkarLeasing har bemannat den svenska vården med närmare 100 000 uppdragsveckor sedan starten 2005. Varje dag registrerar sig nya konsulter via hemsidan och i databasen finns det idag över 50 000 läkare, sjuksköterskor och socionomer registrerade.

LäkarLeasings vision och övergripande ambition är att tillhandahålla den mest kvalitativa bemanningslösningen på marknaden. Därmed säkerställs att rätt kompetens finns på rätt plats vid rätt tillfälle.

Aktuella lediga jobb på LäkarLeasing

För närvarande har denna arbetsgivare inte några öppningar.