Skolsköterska till skolor i Östra Göteborg, Örgryte och Härlanda

Ort
Göteborg
Anställningsform:
Heltid
Yrkesområde
Barnsjukvård/Barnhälsovård Skolhälsovård
Sista ansökningsdag
2020/02/05
Län / område
Västra Götalands län

Arbetsbeskrivning

I Göteborgs grundskoleförvaltning ingår 146 kommunala grundskolor och 41 fristående grundskolor där det går cirka 59000 elever. Hela förvaltningen har drygt 8000 medarbetare och chefer som gemensamt arbetar med att utveckla och förvalta verksamheten till framtidens skola.
På grundskoleförvaltningen är vi innovativa gällande vår kultur, våra förhållningssätt samt när det gäller styrning och ledning, så att vi kan stödja rektorerna på skolorna och skapa bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att tillsammans med andra medarbetare och chefer skapa en modern organisation där vi har fokus på att:
* öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande
* skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat
* öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en ny skolsköterska till Skårsskolan och utbildningsområdet där skolorna i Örgryte, Härlanda och några skolor i östra Göteborg ingår.

Skårsskolan är en F-6 skola med cirka 500 elever. Skolan ligger centralt med stor tillgång till natur och bra bussförbindelser. Hos oss arbetar vi för att främja, bibehålla och utveckla alla elevers naturliga lust att lära för livet. Skårsskolan är hälsocertifierad då vi arbetar med Q-leva, ett främjande arbetssätt kring hälsofrågor. Ett av våra fokusområden är tydlighet och struktur då vi vet att det ger goda resultat såväl kunskapsmässigt som socialt. Alla elever ska känna igen sig i Skårsskolans lektionsstruktur.

Vårt elevhälsoteam har schemalagda möten en-två gånger/per vecka och har ett nära samarbete med lärare och övrig personal på skolan då vi betonar att elevhälsan börjar i klassrummet. Vi arbetar aktivt med att utveckla våra arbetssätt med regelbundna utvecklingsmöten med olika inriktningar efter de behov vi ser. Vi har en helhetssyn på våra elever och ser vikten av att ta tillvara våra olika professioner.

Som skolsköterska arbetar du förebyggande och hälsofrämjande utifrån de styrdokument som finns i hälso- och sjukvårdslagen, skollagen, vägledning för elevhälsan samt Göteborgs metodbok för elevhälsans medicinska insats. Där ingår bland annat hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer, frågor som rör elevernas arbetsmiljö, skolans värdegrund och livsstilsrelaterad ohälsa. Du har även egen öppen mottagning och mottagning tillsammans med skolläkaren. Som skolsköterska har du möjlighet att göra skillnad på individ-, grupp- och organisationsnivå. I din roll som skolsköterska samverkar du nära med elevhälsans personal, skolans personal och ledning för att, utifrån din omvårdnadskompetens, skapa bästa möjliga förutsättningar för elevens hälsa, utveckling och lärande. Som skolsköterska samarbetar du även med lärare, vårdnadshavare och myndigheter utanför skolan. Rektor leder och fördelar det dagliga elevhälsoarbetet på skolan och elevhälsochef är din chef. Som skolsköterska deltar du även i utbildningsområdets professionsutveckling i regelbundna möten, handledning samt möjlighet till kompetensutveckling inom tex MI-Motiverande Samtal.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, distriktssköterskeutbildning eller med inriktning skolsköterska.
Erfarenhet av skolhälsovård, elevhälsoarbete, kunskap om folkhälsovetenskap samt erfarenhet av att arbeta med barn/ungdomar är meriterande. Du förväntas ha förmåga att tänka helhet och se till hela skolans elevhälsoarbete och hur de olika delarna inom skolans samlade elevhälsa påverkar varandra. Utifrån det bidar du till samverkan inom elevhälsan och med skolans pedagoger och ser värdet av ett positivt fungerande samarbete.
Vi lägger stor vikt vid god samarbetsförmåga. Det är viktigt att du har förmåga att knyta en god kontakt med barn och deras föräldrar.
Goda datorkunskaper krävs då du kommer att arbeta i olika IT-system. All dokumentation för skolsköterskor och skolläkare samt elevhälsan sker i PMO (journalföringssystem) det är en fördel om du har erfarenhet av detta system.

Vi söker dig som kan arbeta självständigt och är trygg i din profession. Noggrannhet, flexibilitet, social säkerhet är andra egenskaper vi värdesätter.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Kontakt

kontakt saknas
kontakt saknasRelaterade jobb

Jobb och plats
Publicerad
2020-02-14
Skolsköterska   Hylte
2020-02-14