Skolsköterska till central elevhälsa

Ort
Örkelljunga
Anställningsform:
Deltid
Yrkesområde
Barnsjukvård/Barnhälsovård Skolhälsovård
Sista ansökningsdag
2020/02/09
Län / område
Skåne län

Arbetsbeskrivning

Örkelljunga är en del av ”Familjen Helsingborg” där 11 kommuner i det expansiva Skåne Nordväst tillsammans arbetar för att gynna den gemensamma regionen. Örkelljunga är en kommun med stabil ekonomi och har idag 10 000 invånare. Örkelljunga kännetecknas av en närhet där ett starkt samarbete och korta beslutsvägar utgör styrkan i den lilla kommunen. Här har du som medarbetare större möjlighet att påverka din personliga utveckling likväl som verksamhetens utveckling i stort. I Örkelljunga kommun arbetar vi med ett professionellt bemötande präglat av våra tre värdeord; kunskap, omtanke och handling. Som en del av Örkelljunga kommun har du möjlighet att arbeta gränsöverskridande och göra skillnad.

Vi söker en skolsköterska som i sitt arbete bidrar till barns och ungdomars hälsa, trygghet och lärande i ett helhetsperspektiv. Du får möjlighet att arbeta i en mindre kommun där vi arbetar tillsammans för att skapa de bästa förutsättningar och en röd tråd för alla barn och elever genom utbildningssystemet. I rollen som skolsköterska ingår du i Centrumresursen, som är förvaltningens centrala elevhälsa med skolsköterskor, kuratorer, specialpedagoger samt skolpsykolog. Centrumresursen arbetar gentemot samtliga barn och elever inom förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem samt gymnasium.

Tycker du om att arbeta med och möta barn och unga? Ser du möjligheter istället för hinder och vill ha ett omväxlande arbete med stort fokus på relationer och samverkan? Då ser vi fram emot att få en ansökan från just dig!

ARBETSUPPGIFTER
Som skolsköterska utgår arbetet från skolornas elevhälsoteam i vilket, förutom rektor, övriga yrkesprofessioner i elevhälsan ingår. Arbetet är förebyggande och hälsofrämjande ur alla aspekter och utgår ifrån de regelverk som finns för elevhälsoarbetet och elevhälsans medicinska insats. Samarbete sker även med vårdnadshavare samt andra verksamheter och myndigheter utanför skolan. Detta för att skapa en skolmiljö som främjar hälsa, lärande och trygghet.

Skolsköterskan ansvarar för insatser såväl på individ- som gruppnivå. Delar av uppdraget innebär också medicinskt ansvar, journalföring och dokumentation. Som skolsköterska i Örkelljunga får du regelbunden handledning i grupp som stöd i arbetet.

Ett nära och utvecklande samarbete med samtliga medarbetare i Centrumresursen är en viktig och grundläggande del i arbetet. I detta medverkar du till att utforma insatser utifrån en helhetsbedömning av barn och elever. Vi strävar efter att arbeta med att bygga nätverk runt barn och elever för genomförande av samordnade insatser.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning som barnsjuksköterska, distriktssköterska eller skolsköterska enligt Socialstyrelsens föreskrifter. Erfarenhet från liknande är meriterande. Du ska ha förmåga att skapa goda relationer med barn och ungdomar och kunna arbeta med enskilda elever och grupper. Du ska ha god förmåga att samarbeta och arbeta lösningsfokuserat samt kunna arbeta självständigt.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet liksom förmåga att bygga förtroendefulla relationer till elever, personal, kollegor och föräldrar.

Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Som ett led i att bli en mer hälsobringande kommun tillämpar vi rökfri arbetstid. Vi bedriver både jämställdhets och mångfalds främjande insatser. Vi ber dig att söka digitalt för att säkerställa kvalitet och vår hantering av ansökningarna. Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag.

Kontakt

kontakt saknas
kontakt saknasRelaterade jobb

Jobb och plats
Publicerad