Är du nyexaminerad sjuksköterska? Ta din chans och sök till akutvårdsa …

Obs! Denna platsannons är 197 dagar gammal och kan redan ha tillsats.
Karolinska Universitetssjukhuset Publicerat: 2019-03-06
Ort
Stockholm
Anställningsform:
Heltid
Yrkesområde
Akutsjukvård
Sista ansökningsdag
2019/03/24
Län / område
Stockholms län

Arbetsbeskrivning

Vår vision ”Patienten först – tillsammans skapar vi den bästa vården” är vägledande när vi bygger en verksamhet som skapar tydligt värde för patienter och samhälle.   Delar du vår vision och ser en framtid inom akutsjukvård? välkommen in med din ansökan!  
 
Funktion Akut har sjukhusövergripande ansvar för akutsjukvården på Karolinska Universitetssjukhuset med verksamheter i både Solna och i Huddinge. Inom funktionsområdet i Huddinge ingår förutom akutvårdsavdelningarna MAVA, KAVA och AVA även Akutmottagningen för att kunna möta olika behov av vårdnivå och behandlingsintensitet.  
  Vårt fokus ligger på diagnostisering, behandling och stabilisering av akut insjuknade eller akut försämrade patienter. Vi verkar i en ständigt omväxlande arbetsmiljö med höga patientflöden och korta vårdtider. Multidisciplinärt teamarbete präglar våra arbetssätt och konstruktivt nytänkande är vårt signum för att skapa en attraktiv arbetsplats för alla som utmanas av att arbeta med akuta och ofta oklara sjukdomstillstånd.  
 
En viktig del i vår verksamhet är värdebaserad vård, där vården i allt större utsträckning styrs utifrån de utfall och resultat som skapar mest värde för patienten. Vår nya tematiska organisation baseras på patientflöden, som följer patientens väg genom vården.  
Läs mer om vår verksamhetsmodell här.
 
Om tjänsten  
Just nu rekryterar vi nyexaminerade sjuksköterskor till MAVA, KAVA och AVA. Som sjuksköterska hos oss finns stora utvecklingsmöjligheter och du har även möjlighet till att rotera mellan avdelningarna inom funktionen men du är anställd på en hemavdelning (du kan läsa mer om respektive avdelning längre ner). Vi arbetar i team om sjuksköterska, undersköterska och läkare där kommunikation och samarbete är viktigt och vi utvecklar vår verksamhet tillsammans med våra  
medarbetare.  
 
Vi erbjuder  
Nyutexaminerade sjuksköterskor sex veckors introduktion och ingår också i ett  
mentorsprogram under det första året, allt för att få en trygg start i sitt yrkesliv. Som  
sjuksköterska inom Funktion Akut finns därefter många möjligheter till utveckling i  
form av utbildningar och kurser, t ex scenarieträning och HLR, men även möjlighet till  
rotationstjänst till någon av våra akutvårdsavdelningar.
Du erbjuds tillsvidareanställning. Hos oss arbetar vi enligt Region Stockholms 24/7 avtal för sjuksköterskor med blandad tjänstgöring och förtätad helg.
 
Som ett led i vårt arbete mot visionen arbetar vi fortsatt med införandet av karriärspår. Det finns tre inriktningar att välja mellan: kliniskt,  
akademiskt eller ledarskap. Genom denna satsning skapar vi förutsättningar för dig som sjuksköterska att utvecklas inom din profession utan att behöva byta arbetsplats. Därmed också utveckla och behålla kompetens under lång tid.  

Vi söker  
Dig som har stort intresse av akutsjukvård och viljan att fortsätta utvecklas hos oss. Du är prestigelös och har god samarbetsförmåga, där du både uppskattar andras insatser men även delar md dig av dina kunskaper. Vi ser gärna att nya medarbetare hos oss engagerar sig i vårt fortlöpande arbete med att utveckla och bedriva en god omvårdnad.  

Du har förmåga att på ett positivt sätt hantera vårt tidvis mycket pressade arbetstempo. Att göra snabba  
prioriteringar ena stunden och den andra stunden hålla handen och sprida trygghet till en patient är en förutsättning för att klara arbetet.
Du möter patienter från 16 år och uppåt med varierande diagnoser och du behöver därför ha förmåga att se till patientens unika behov och få dem att känna sig trygga och omhändertagna.

Våra enheter  
AVA ska under våren 2019 flytta avdelningen till nyrenoverade lokaler här i Huddinge.  
Med flytten utökar vi samtidigt vår avdelning från 12 till 24 vårdplatser.  
Vi vårdar patienter med akuta tillstånd inom kirurgi, infektion, ortopedi och medicin  
som har förväntad kort vårdtid. Patienterna kommer direkt från akutmottagningen  
under dygnets alla timmar och har ofta  

KAVA, K71-73 är en akutvårdsavdelning med inriktning mot Kirurgi. Vi har 18  
vårdplatser med en medelvårdtid på två-tre dygn och merparten av patienterna tar vi  
emot från akutmottagningen. Vårt uppdrag baserar sig på utredning, diagnostik och  
behandling av akut sjuka patienter. Eftersom våra patienter sällan är färdigutredda när  
de kommer till oss är observation och övervakning en stor del av vårt jobb.  
Vår drivkraft är att ständigt utveckla vården till det bättre vilket vi gör genom olika  
förbättringsprojekt såsom - picclineteam, taktil massage och PCR (personcentrerad  
överrapportering). Är du intresserad av att lägga Piccline och Midline så finns det möjlighet att lära sig mer hos oss.  
 
MAVA tar emot patienter från akutmottagningen eller från andra avdelningar som  
har behov av en förhöjd övervakningsnivå. Vi har 30 vårdplatser och vi vårdar akut  
sjuka patienter med olika sjukdomstillstånd såsom infektioner, intox, oklara  
bröstsmärtor, arytmier, äldre multisjuka patienter. På enheten finns också MIMA  
(intermediärvårdsavdelning) med 4 platser.  
 
Patienterna har ofta oklara diagnoser vilket kräver noggrann övervakning, observation  
och god omvårdad. Vi har möjlighet till övervakning och behandling med bl a  
telemetriövervakning, non-invasiv ventilation CPAP/BiPAP, elkonvertering, buk- och  
pleuratappning mm.  
 
Kvalifikationer  
Legitimerad sjuksköterska.  
 
När du anmäler din ansökan vill vi att den innehåller följande:  
CV, Personligt brev  
 
Urval och intervjuer sker löpande! Efter våra intervjuer gör vi kontroll hos  
Belastningsregistret och ringer även dina referenter.  
 
Välkommen med din ansökan!

Kontakt

Mahan Nikpour
ingen telefon